PROTEST
MOD EU-KOSTTILSKUDSDIREKTIV

Vi underskrivere, der er brugere af naturlige helseprodukter og kosttilskud, anmoder hermed lovgivere og administratorer i alle europæiske lande samt delegerede i Codex Alimentarius’ diskussioner og forhandlinger globalt, om at medtage følgende punkter i deres overvejelser:

Eftersom international lovgivning på kosttilskudsområdet for øjeblikket er under diskussion både i Codex Alimentarius regi og i det lovgivende forsamlinger som Europa Rådet og Europa Parlamentet;

eftersom der i disse regi udøves et stærkt pres fra interesser indenfor medicinalindustrien for at begrænse effektiviteten ved og adgangen til naturlige helseprodukter og kosttilskud, hvilket skader forbrugerens valgfrihed og folkesundheden;

eftersom medicinske lægemidler, på trods af at de er under kontrol, er godkendte og korrekt udskrevne, hvert år forvolder hundrede tusinder af dødsfald, som kan forhindres, og dette er blevet den 4. mest forekommende dødsårsag i flere lande (se statistikker og artikel af Ron Law fra New Zealand);

eftersom disse dødsfald forårsaget af medicinske lægemidler kan forhindres – især ved brug af kosttilskud (se Pelton & La Valle, Nutritional Cost of Prescription Drugs, ISBN 0-89582-548-1);

eftersom kosttilskud af vitaminer og andre naturlige helseprodukter er biologisk kompatible og ufarlige, og er blevet brugt i årtier af millioner af forbrugere verden over, uden at have forårsaget andet end nogle få dødsfald pga. for stor dosering;

eftersom det indlysende pres fra medicinalindustriens lobby for at forhindre effektiv anvendelse af naturlige helseprodukter er dikteret af indtjenings- og markedsfordelingsovervejelser, i stedet for forbrugernes sundhed;

eftersom virkelig forebyggelse i dag sker ved udbredt brug af naturlige helseprodukter og kosttilskud (se nylige forebyggelses referencer i artikel af Ron Law) og

eftersom forbrugere ikke bør fratages sundhedsbevarende og sundhedsskabende midler efter eget valg, alene deraf, bør følgende overvejelser indgå:

Forbrugere af naturlige helseprodukter og kosttilskud, både i Europa og internationalt, forlanger at lovgiverne, i diskussioner vedrørende kosttilskud, medtager følgende:

  1. At naturlige helseprodukter og kosttilskud har vist sig at være til stor gavn for helbredet. Dette er dokumenteret ved videnskabelige undersøgelser samt personlige erfaringer af de underskrevne brugere. Der har ikke hidtil vist sig noget behov for regulering eller lovindgreb.

  2. Det giver derfor ingen mening, at minimere doseringen af vigtige næringsstoffer i tilskud, med mindre nogle af disse stoffer således har vist sig at medføre helbredsrisici;

  3. Det giver derfor ingen mening, at begrænse adgangen til næringsstoffer eller andre indholdsstoffer på den såkaldte ”positivliste”, som overvejet i nuværende internationale lovgivningsmæssige forslag;

  4. En begrænsning af adgangen til disse næringsstoffer – udfra et argument om forbrugerbeskyttelse – vil på det alvorligste underminere planlagte sundhedsprogrammer, der ønsker at fremme folkesundhed og forhindre sygdom samt ikke-konventionelle behandlingsmetoder.

Vi forlanger at:

ENHVER EVENTUEL EUROPÆISK ELLER INTERNATIONAL LOVGIVNING BLIVER STRUKTURERET SÅLEDES, AT DER GARANTERES FRI ADGANG TIL NATURLIGE HELSEPRODUKTER OG KOSTTILSKUD, DER, UDFRA PÅLIDELIG DOKUMENTATION HAR VIST SIG SIKRE.

INGEN SÅDAN LOVGIVNING MÅ INDEHOLDE BESTEMMELSER, DER BEGRÆNSER DOSERINGEN AF NÆRINGSSTOFFER ELLER AKTIVE STOFFER I SÅDANNE PRODUKTER, UNDTAGEN HVOR DET ER ABSOLUT OG ALDELES NØDVENDIGT PGA. DOKUMENTERET RISIKO FOR SUNDHEDSSKADELIG EFFEKT.

INGEN LOVGIVNING MÅ BEGRÆNSE FRIHEDEN TIL OG UDVALGET AF SUNDHEDSFREMMENDE NÆRINGSSTOFFER VED BRUG AF LISTER AF NOGEN ART, POSITIVE ELLER NEGATIVE, UNDTAGEN HVOR SÅDANNE STOFFER KAN DOKUMENTERES AT BIBRINGE SKADE, JÆVNFØR DE SKADER, SOM I DAG ÅBENBARES AT VÆRE FØLGER AF GODKENDTE OG LOVFORMELIGE MEDICINSKE LÆGEMIDLER.


Idet vi hermed støtter disse principper og beder om, at lovgivere og administratorer tager disse krav med i betragtning, underskriver vi: