Consumers Association for freedom of choice!

GLOBALISERING AF KOSTTILSKUD?
NEJ TAK!
Vil du gerne bevare din adgang til vitaminer, mineraler, urter og andre naturlige og kropsvenlig produkter af større styrke?

EU og Codex (Alimentarius) er i gang med at forhindre din adgang til disse ting. Deres plan er at overgive effektive næringssubstans produkter til medicinalindustrien for at udrydde konkurrence.

LÆS om denne fare og UNDERSKRIV vores protest!

Mål
Vores filosofi
Andre artiklerMål

Nedenfor findes en oversættelse af artikel 3 La Leva di Archimede (Archimedes lever), som i enkeltheder beskriver foreningens mål, og af artikel 15 fra supplerings-lov, som præsenterer muligheden af at åbne lokale afdelinger.

Artikel 3 – Mål

  1. At alarmere offentligheden gennem alle former for udgivelser, kampagner, offentlige demonstrationer, kurser og enhver anden mulig måde, om retten til valgfrihed, i særdeleshed frit valg indenfor ernæring og sundhed , behandling og forebyggelse af sygdom. Desuden udvikling af vores personlighed og vores forhold til anvendte genstande i vores hverdag, med miljø og natur i helhed og integritet, hvilket transcenderer den klassiske opdeling af det materielle i dyre-, plante- og mineralriget;


  2. At fremme studier, forskning og undervisning indenfor ernæring, helbredsspørgsmål og medicin i f.h.t. forebyggelse og helbredelse med ikke-indtrængende og ikke-voldelige midler; hvilket vil være forenelig med kroppens fysiologi, hvor man respekterer kroppens integritet i livet som efter døden og respekterer naturens love, som de menneskelige instinkter gør os opmærksom på og beder os passe på;

  3. Aktivt at forsvare den individuelle forbrugers ret til at vælge udfra maksimal frihed, og til lovligt at gribe ind til fordel for individer og almen offentlighed, i tilfælde hvor denne valgfrihed upassende bliver trådt under fode af forbudspolitik eller protektionisme, og i sådanne tilfaelde at forlange at forbrugere på forhånd bliver adspurgt, via de organisationer, som repræsenterer dem.Artikel 15 – Lokalafdelinger

For at sikre en mere effektiv foreningsaktivitet, er det ønskeligt at der, i forskellige dele af landet, men også forskellige dele af verden, bliver dannet lokalafdelinger, også fordi mange af de vigtigste studier, der angår denne forening, faktisk foretages i andre lande.

En lokal afdeling kan være organiseret af en gruppe af almindelige medlemmer som er bosat i et område anderledes end Rom, efter en speciel tilladelse fra bestyrelsen. En lokal afdelings aktiviteter bør dog vaere præcist koordineret med bestyrelsen, som, hvis det er nødvendigt kan gribe ind for at sikre at bestyrelsens linje bliver fulgt.VORES FILOSOFI

Det må virke overflødigt at skulle have endnu en bevægelse for forbrugerbeskyttelse; er der ikke allerede for mange? Nej, vores forening blev født netop fordi mange af os ikke synes, at det er i orden kun at overlade forbrugerbeskyttelse i hænderne på officielle myndigheder, som kan være kontrolleret af bestemte interesser og derfor er ineffektive.

Vi ser os selv som voksne og modne mennesker, der er i stand til selvstændigt at vælge, hvad der er dårligt og godt for os - også helbredsmæssigt.
Generelt tror vi, at “forbrugerbeskyttelse” desværre ret ofte kommer af et ønske om at styre os henimod at købe eller indtage de rette varer og dermed forme os til forbrugere der blot adlyder.

Men vi er alle individuelle personer, og vores valg må være individuelt baseret, hvis vi ikke ønsker at miste vores personlige frihed.

Ofte er forbud skjult under forbruger-"beskyttelse” mht. mental og fysisk sundhed, selvom der i realiteten er andre interesser på spil.

Der findes mange eksemper på dette. Fortidige forbud mod alkohol, som førhen skabte store indtjeninger til mafiafamilier i de “gyldne tyvere”. Et andet er narkotikaforbud, som gennem mange år har fjernet fx hampefibre fra markedet, fordi disse konkurrerede med syntetiske fibre, som blev produceret af bestemte kemikoncerner. Dette narkotikaforbud er nu blevet en veritabel guldmine for efterretningstjenester og kriminelle karteller, som tjener kæmpe formuer på at smugle kokain og heroin.

Vi boer ikke ignorere moralske forbud, fx seksuelle, hvor prostitution bliver kaldt et “beskidt” arbejde, selvom både rige og fattige stadig udnytter prostitueredes tjenester fra tid til anden. Stemplinger af forskellig seksuel praksis, fx pædofili, selvom nok så forkasteligt, bruges for tiden som et påskud til at kontrollere al personlig kommunikation, som foregår på internettet.

Tilsidst har vi forbudspolitik, som hindrer os i selv at kunne bestemme, når det gælder vores helbred. Den italienske grundlov fastslår i artikel 32, at “ingen må føle sig tvungen til en bestemt medicinsk behandling…”. Dvs. at lovgivning på ingen måde må forbryde sig imod respekt for den indiviuelle beslutning. Alligevel ser vi, at en pige og hendes forædlere ikke selv må frasige kemoterapeutisk behandling, som er en bestemt moderne torturbehandling af kemiske indsprøjtninger, der skal “uddrive” det onde, i dette tilfælde cancer.

Vaccinationer er vi også tvungne til at acceptere, selvom der eksisterer bevis for vaccinationers helbredsskadelige virkninger, men disse bliver fortiet, for ikke at forhindre de enorme indtjeningsmuligheder. Vi er stadig i psykiatrien indlagt til “slagterimetoder” som elektrochok eller narkose, der er den mere humane version, selvom psykiatriske hospitaler burde være blevet afskaffet for længe siden.
Der foregår desuden et forbud mod høje doser af næringsstoffer (vitaminer, mineraler m.m.), som boer holdes væk fra borgerne for enhver pris, hvilket ministerielle embedsmænd har udtalt. Disse autoriteter ser ud til at være opsat på at beholde deres gode jobs og kommittetaburetter, frem for at være med til at forbedre folkesundheden. Det burde i stedet være deres pligt at sørge for, at vi undgik at blive mere syge, frem for at fremskynde sygdom!

Vi er imod enhver form for forbudspolitik, under enhvert påskud, men endnu mere vigtigt; vi går ind for den frie ret til at vælge. Vores indstilling rækker derfor udover sundhedspolitik som sådan.

Som en relativ nybegyndt organiseret bevægelse koncentrerer vi en del af vores fokus på sundhed, som vi mener er et vigtigt område, der bør fokuseres alvorligt på. Vores filosofi rækker naturligvis videre end sundhed. Vi er åbne for udvikling og vækst (særlig økologisk, en naturlig utvungen vækst) mod bedre beskyttelse af individuelle rettigheder og det personlige valg.Andre artikler: