Europæiske forbrugere!

Stå sammen - og forsvar jeres ret til kosttilskud!

I maj 2000, foreslog Europa Kommissionen et direktiv, der skal regulere produktion og handel med kosttilskud. Forslaget indeholdt flere modsigelser og skabte nogen tvivl. De seneste diskussioner har desværre tydeligt vist, at alt ikke er i orden. Vi bevæger os i retning af et meget restriktivt dokument, som, hvis bliver vedtaget vil fjerne mange helt ufarlige produkter fra markedet.

Forslaget diskuteres for øjeblikket i Det Europæiske Råd af det det administrerende personel i de respektive europæiske sundhedsministerier og de forskellige kommissioner i Europa Parlamentet.

Direktivet skal på dette stadie kun omhandle vitaminer og mineraler, og diskussion om enhver anden substans stilles foreløbigt i bero, så reglementer vedrørende fedtsyrer, aminosyrer, ikke-vitamin næringsstoffer, fibre, enzymer og alle urte-ingredienser ser ud til at blive overladt til (de enkelte landes) nationale myndigheder. Men selv i forhold til dette begrænsede omfang, er der absolut fare for at mange kosttilskudsprodukter simpelthen vil blive ulovlige.

Forslaget er vagt på spørgsmålet om tilladte maximum doser, hvilket lægger beslutningen om ”sikkerhedsniveauer” i hænderne på et videnskabeligt organ, Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (SCF), som ikke kan drages til ansvar af nogen regering eller noget parlament. SCF har ikke tidligere vist noget tegn på at tage hensyn til forbrugernes valgfrihed. Tværtimod har nogle af SCFs vilkårlige afgørelser klart begrænset både mængde og udvalg af de vitamin- og mineralstoffer, som måtte bruges i såkaldte ”fødevarer beregnet til særligt næringsmæssige formål”, en begrænset kategori af produkter, der især er forbeholdt mennesker med stofskifteproblemer eller med diverse fødevareintolerancer. Nu er SCF, der i høj grad har vist sig meget restriktiv i tidligere afgørelser, blevet bedt om at fastsætte, hvad der er ”godt for os” m.h.t. vitaminer og mineraler og doseringer af disse.

Konventionel ernæringsvidenskab har altid haft en ringeagtende holdning til den orthomolekylære brug af større doser vitaminer, og SCF repræsenterer – om nogen – toppen af konventionel ernæringsvidenskab. Dette svarer altså til at bede om gode råd fra en ulv om, hvordan man beskytter får. Retten til selv at bestemme i ernæringsmæssige sager er i alvorlig fare!

Den nyeste udvikling i diskussionerne, som finder sted i Bruxelles, hvor nationale ministerielle embedsfolk mødes og foretager et opkog af detaljer i det planlagte fremtidige direktiv, giver endnu større grund til bekymring. Arbejdsgruppen, som mødtes den 17. oktober 2000 i Bruxelles, har udryddet håbet om, at direktivet kunne blive et positivt fremskridt for vitaminbrugere.

Efter at man fulgte et fransk forslag, der blev støttet af Tyskland og accepteret af stort set alle andre lande (bortset fra England og Portugal), blev grundlaget for SCFs vurdering bl.a. ” anbefalinger af vitamindoser til befolkningen”, hvilket er en forskønnende omskrivning af det forældede og videnskabeligt beskæmmende koncept, at benytte absolut nødvendige minimumsgrænser for ernæringsmæssige behov – og dermed for overlevelse, kaldet RDA (på dansk ADT, anbefalet daglig tilførsel) som maximum dosering for kosttilskud.

Medicinalindustrien kunne nok ikke bede om en større foræring. kosttilskudsprodukter benyttet til alle formål vil herefter blive produceret af det farmaceutiske kartel og solgt under medicinsk kontrol på apoteker. Farvel orthomolekylær ernæringsterapi! Farvel forebyggende brug af kosttilskud!

Hvorfor bevæger direktivet sig i denne retning?

Det er tydeligt, at bureaukrater og polititkere indenfor sundhed i vore nationale ministerier desværre ikke har nogen som helst idé om hverken fordele og nytte af vitamin tilskud. Den generelle idé er, at kosttilskud kun skal være ”tilskud til den almindelige ernæring”, hvilket betyder at tilskud skal udfylde huller forårsaget af forkerte spisevaner. Selvom dette selvfølgelig er ønskværdigt, er der dog et meget vigtigere perspektiv involveret, nemlig den forebyggende brug af kosttilskud.

Forebyggende doseringer er større end de anbefalede doseringer. De bureaukrater, som skubber på for at få lavdosis- og ineffektive kosttilskud gjort til reglen, gør kun den kemiske- og medicinske industri en tjeneste. Disse multi/transnationale koncerner er skyld i at hundrede tusinder mennesker verden over lider af de såkaldte ”bivirkninger” af deres lægemidler, og de har sat sig for, at fjerne den sidste rest af sundhed og i stedet opretholde sygdom.

Hvad kan vi gøre? Hvad kan DU gøre?

Hver og en af jer må aktivt arbejde for at forsvare jeres adgang til ufarlige og gavnlige kosttilskud.
EU har INGEN ret til at iværksætte et direktiv, som fratager borgere friheden til at bruge de næringsstoffer, som kan værne deres helbred mod miljøbelastninger.

Josef Hasslberger har dannet Consumers' Association for Freedom of Choice
Han kan kontaktes på mail:
archimede[AT]laleva.cc
Og man kan underskrive den internationale internetprotest på http://www.laleva.org/petizione/petition_index.html
Telefon: +3906/635884 Fax: +3906/632196

Danmarks fødevareminister, Ritt Bjerregaard og repræsentanter i Europa Parlamentet, Torben Lund, Socialdemokratiet og Ulla Sandbæk, Junibevægelsen, kan ikke have til opgave at være med til at udvikle et restriktivt reglement, som træder friheden til at vælge hvad man vil spise og hvad man vil gøre for at beskytte sit helbred under fode.

OBS! EU's næste møde i Parlamentet er fastsat til den 14. marts 2002, hvor en vedtagelse kan forventes. Hvis du bruger kosttilskud – forebyggende eller behandlende, beder vi dig indtrængende om at:

Send en mail, en fax, et brev, ring til dem eller besøg dem, for at lade dem vide, at du forsvarer din ret til at bruge kosttilskud forebyggende og behandlende, og fortæl dem også, hvis du i årevis har benyttet kosttilskud. Fortæl dem, at du ikke kan acceptere, at udvalget bliver begrænset eller at disse kosttilskud bliver receptpligtige. Fortæl dem, hvor stærkt du føler for denne sag, og at du ønsker, at de tager din protest med i Bruxelles forhandlingerne.

Gør venligst dette så hurtigt som muligt, da dit nødvendige vitamintilskud og andre naturlige kosttilskud måske kan være svære at skaffe i nær fremtid. Kender du til nogen, som er enig med os i vore synspunkter, kan du evt. danne en gruppe, som måske kan handle endnu mere effektivt &Mac246; eller du kan melde dig til aktivt at arbejde for og i MayDay.
Nationale grupper af sundhedsbevidste mennesker kan lave deres egen hjemmesider og dér organisere deres egne protest &Mac246; eller underskrive vores protestappel (petition) som også findes på MayDays hjemmeside.


Der findes meget information om denne sag og dette problem på internettet, se f.eks. vores hjemmeside,

Consumers' Association for Freedom of Choice:
http://www.laleva.org/supplements/supplements.html
og se vores links på ”kontakt” siden.