ES

DOWNLOAD THIS ARTICLE:

"De agenda van de mens", een interview met
dr. Matthias Rath, april 2003

Website: www.dr-rath-foundation.org

Na uw campagne tegen de oorlog in Irak is het Arabische publiek geïnteresseerd in wie u bent en wat u doet. Kunt u ons wat meer informatie geven over uw werk en wat u heeft bereikt?

Laat me om te beginnen benadrukken dat ik arts en wetenschapper ben, maar bovenal een mens, die de wens koestert deze planeet heel te houden en haar niet ten onder wil zien gaan in een derde wereldoorlog.

Als arts en wetenschapper heb ik het voorrecht op verschillende gebieden mijn deel te kunnen bijdragen aan een gezondere en hopelijk ook vreedzamere wereld voor de mensheid. Met mijn ontdekkingen op het gebied van natuurlijke preventie en behandeling van hart- en vaatziekten zullen we in staat zijn hartaanvallen, beroertes, hoge bloeddruk, hartverlammingen, hartritmestoornissen en een reeks aan aanverwante aandoeningen voor deze en komende generaties vrijwel geheel uit te bannen.

De tweede bijdrage, aan een betere wereld, was de ontmaskering van de farmaceutische industrie, de grootste investeringsindustrie ter wereld, als een van de grootste bedriegers- en oplichtersgroep in de geschiedenis van de mensheid. Terwijl hun advertenties 'gezondheid' beloven, is de gehele markt van deze investeringsindustrie gericht op het bestaan en de uitbreiding van ziekten. Preventie, behandeling van de oorzaken en de uitroeiing van ziekten vormen een bedreiging voor de farmaceutische 'investeringshandel in ziekten' en worden daarom door dit zogeheten farmaceutische kartel bestreden. In een openbare lezing in juni 1997 formuleerde ik voor het eerst de ontnuchterende analyse dat de industrietak, die beweert het monopolie te hebben op de wereldwijde 'gezondheidszorg', zelf het grootste obstakel is voor een gezond leven van de wereldbevolking.

Het derde wapenfeit dat ik de moeite waard vind hier te noemen, is het feit dat ik erin geslaagd ben om deze levensreddende informatie en analyse wereldwijd te verspreiden. Hierdoor werd ik zo'n bedreiging voor deze farmaceutische investeringsbranche, waar miljarden dollars in omgaan, dat zij nu proberen hun wereldwijde greep op de mensen te verstevigen met behulp van juridische middelen als beschermende wetten en het afschaffen van mensenrechten.

Het voorwendsel voor deze strategie is de zogeheten 'oorlog tegen het terrorisme'. Deze oorlog tegen het 'terrorisme' is geen echte oorlog; hij is strategisch ontwikkeld en in gang gezet om wereldwijd angst te verspreiden en wereldwijd te intimideren, zodat eerder genoemde, drastische wettelijke maatregelen niet alleen in Amerika, maar overal ter wereld kunnen worden doorgedrukt.

Mijn naaste medewerkers zagen deze ontwikkeling al meer dan tien jaar geleden aankomen. Destijds verklaarde Linus Pauling (tweevoudig Nobelprijswinnaar): "Uw ontdekkingen zijn zo belangrijk dat hele industrieën erdoor worden bedreigd. Eens zullen er misschien zelfs oorlogen ontstaan, alleen maar om te verhinderen dat deze doorbraken algemeen worden geaccepteerd."


U bent afgestudeerd arts en hebt als arts en wetenschapper gewerkt; wat heeft u ertoe bewogen de overstap te maken naar het onderzoek naar natuurlijke therapieën?


Ik ben begonnen met conventioneel onderzoek naar de oorzaken van hart- en vaatziekten. Destijds heerste de opvatting dat hoge cholesterolgehalten de voornaamste oorzaak waren van hartinfarcten en beroertes. Onder invloed van de fabrikanten van cholesterolverlagende medicijnen, werd de artsen wijsgemaakt dat een hoog cholesterolgehalte de aderwanden beschadigt, wat het dichtslibben van de aderen en uiteindelijk hartinfarcten en beroertes veroorzaakt. Nu weten we dat dit slechts een verkoopsmoes was van de farmaceutische industrie. Als een hoog cholesterolgehalte de aderwanden zou beschadigen, zou dit overal in ons bloedvatenstelsel moeten plaatsvinden. Dit stelsel zou overal verstopt moeten raken, niet alleen in het hart en in de hersenen. Met andere woorden, we zouden ook infarcten moeten krijgen in de neus, de oren, de knieën, ellebogen, vingers en andere lichaamsorganen. Dit is duidelijk niet het geval.

Toen kwam ik tot de ontdekking dat hart- en vaatziekten in de dierenwereld vrijwel niet voorkomen, terwijl ze bij mensen de voornaamste doodsoorzaak zijn. De volgende ontdekking was een doorbraak voor de natuurlijke gezondheid in de wereld: dieren produceren zelf vitamine C in hun lichaam, wat nodig is voor de aanmaak van collageen, de moleculen die ons lichaam en ons bloedvatenstelsel verstevigen. Hoe meer vitamine C, des te meer collageen en dus ook stabiliteit van onze aderwanden en des te minder hartinfarcten. Dieren krijgen zelden een hartinfarct, omdat hun lichaam voldoende vitamine C produceert. Wij mensen zijn niet in staat om ook maar één enkel molecuul van deze vitamine te produceren en krijgen vaak ook te weinig vitaminen via ons voedsel binnen, waardoor ons bloedvatenstelsel wordt verzwakt en er neerslag vormt. Deze neerslag vindt vooral plaats op plaatsen waar onze bloedvaten blootstaan aan mechanische stress, zoals de hartslagaders van het pompende hart.

Deze reeks ontdekkingen was ongelooflijk, want hierdoor werd niet alleen verklaard waarom dieren geen hartinfarct krijgen en mensen wel, maar ook waarom wij hartinfarcten krijgen en geen, bijvoorbeeld, neusinfarcten. Inmiddels werden deze spectaculaire bevindingen ondubbelzinnig gestaafd door researchgegevens en klinisch onderzoek.

Dus deze wetenschappelijke ontdekkingen die mijn pad kruisten, waren de belangrijkste reden waarom ik het conventionele onderzoek vaarwel zei en me ging concentreren op de moleculen waarmee de meeste ziekten van tegenwoordig heel effectief kunnen worden voorkomen en bestreden. Deze moleculen worden door de natuur zelf geproduceerd en zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een optimaal functioneren van de cellen.


Veel van uw onderzoeksresultaten werden in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Waar hebt u zich bij uw onderzoek op gericht?


De ontdekking van de oorzaak van hart- en vaatziekten, die weer leiden tot hartinfarcten en beroertes, was slechts het begin. Met het besef dat vitaminen, mineralen, bepaalde aminozuren en spoorelementen de biologische brandstof vormen voor de miljoenen lichaamscellen, werd het duidelijk dat niet alleen hartslagaderlijke ziekten en hartinfarcten door toepassing van deze kennis voorkomen kunnen worden, maar nog veel meer veel voorkomende aandoeningen van deze tijd. De laatste jaren heeft mijn onderzoeksinstituut in samenwerking met wetenschappers en artsen overal in de wereld zonder twijfel vastgesteld dat de volgende ziekten voornamelijk worden veroorzaakt door een langdurig tekort aan microvoedingsstoffen (vitaminen, mineralen, etc.). Door toediening van een optimale hoeveelheid van deze microvoedingsstoffen, hetzij via onze normale voeding, hetzij als voedingssupplement, kunnen de volgende aandoeningen grotendeels worden voorkomen: hoge bloeddruk (veroorzaakt door een langdurig tekort aan microvoedingsstoffen in de miljoenen cellen van de aderwand), hartverlamming (tekort aan microvoedingsstoffen in de hartspiercellen), hartritmestoornissen, diabetische bloedcirculatieproblemen en andere aandoeningen.

Een andere belangwekkende ontdekking was de natuurlijke manier om de verspreiding van kankercellen in het lichaam te voorkomen. Enkele jaren geleden had ik gepubliceerd dat alle kankercellen, ongeacht het type kanker en in welke organen de kanker ontstaat, zich op dezelfde wijze verspreiden. Zij gebruiken 'biologische scharen' (enzymen) die in staat zijn door de weefselmoleculen (collageen) van ons lichaam heen te knippen. Hoe agressiever het kankertype, des te meer van deze collageenverterende enzymen het produceert.

Deze overproductie van enzymen, die het weefsel kunnen vernietigen, kan op natuurlijke wijze worden afgeremd of helemaal gestopt met behulp van de aminozuren lysine en proline, gecombineerd met vitamine C en bepaalde andere microvoedingsstoffen. Recentelijk heeft ons onderzoeksinstituut vastgesteld dat alle onderzochte typen kankercellen kunnen worden geblokkeerd met behulp van deze voedingsstoffensynergie, die het functioneren van deze enzymen blokkeert. In Europa en Amerika profiteren al tienduizenden kankerpatiënten van deze natuurlijke methode van preventie en behandeling van kanker. Honderden zijn reeds genezen van deze ziekte. Dit is des te belangrijker als men bedenkt dat de traditionele geneeskunde kanker tot op heden als een ‘doodvonnis' beschouwt. We hebben veel kankerpatiënten voor en na deze natuurlijke therapie zorgvuldig doorgelicht met röntgenfoto's van hun longen en botten. U kunt het gedocumenteerde rapport van deze succesvolle therapie zelf nalezen op de website van onze Foundation,
www.dr-rath-health-foundation.org.

Zo bevind ik me in de bevoorrechte positie van iemand die een bijdrage kan leveren aan de beheersing van enkele van de meest voorkomende ziekten van deze tijd. De enige vraag die nog rest is waarom deze informatie niet onmiddellijk wereldwijd wordt verspreid? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we het weer hebben over de farmaceutische investeringshandel, die zich actief verzet tegen iedere doorbraak waardoor hun wereldwijde 'ziektemarkt' zou kunnen instorten.


U bent de oprichter van een nieuwe vorm van geneeskunde, 'cellulaire geneeskunde'. Kunt u ons uitleggen wat cellulaire geneeskunde inhoudt en wat de voordelen zijn?


Tegenwoordig wordt de geneeskunde onderverdeeld in verschillende disciplines, die zich richten op de verschillende lichaamsorganen. De cardioloog houdt zich bezig met het hart, de internist met de ingewanden en de orthopedist met de botten en de heupen. Deze orgaanbenadering negeert het feit dat gezondheid en ziekte niet worden bepaald op het niveau van de organen, maar op het niveau van de miljoenen cellen waaruit deze organen en het hele menselijk lichaam zijn opgebouwd. De allerbelangrijkste oorzaak van een verzwakking van de celfunctie en uiteindelijk van ziekte is het tekort aan bio-energie op het niveau van deze cellen. De belangrijkste bio-energetische moleculen die deze cellen nodig hebben om goed te kunnen functioneren, zijn de biokatalysatoren, kleine moleculen die de chemische reacties in deze cellen versnellen. De belangrijkste natuurlijke moleculen zijn vitaminen, mineralen, spoorelementen en bepaalde aminozuren. Cellulaire geneeskunde is een nieuwe vorm van geneeskunde, waarin deze kennis wordt toegepast ter preventie en behandeling van de meest voorkomende ziekten van tegenwoordig. In ons cellulair-geneeskundig onderzoeksinstituut zetten we ons onderzoek voort naar de specifieke behoefte aan deze microvoedingsstoffen voor de preventie en genezing van bepaalde ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, kanker en infectieziekten.

Het ziet er nu al naar uit dat de geneeskunde in de eenentwintigste eeuw wereldwijd profijt zal trekken van deze kennis, waarmee de mensheid in staat zal zijn zichzelf grotendeels te verlossen van de volksziekten van tegenwoordig, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Er is geen tijd te verliezen! Niemand ter wereld heeft een medische opleiding nodig om dit principe te begrijpen. Iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg, elke politicus die verantwoordelijk is voor de gezondheid van zijn burgers zou zich onmiddellijk op de hoogte moeten stellen van deze wetenschappelijke feiten en op basis daarvan een nationaal gezondheidsbeleid moeten ontwikkelen.


Waarom denkt u dat natuurlijke behandeling en beheersing beter en efficiënter is dan de traditionele farmaceutische behandeling?


De farmaceutische industrie is een investeringsindustrie. Daarom kan en zal deze industrie nooit geneesmiddelen produceren die ziekten voorkomen of uitroeien, want hiermee zou een markt die staat en valt met het voortdurende gebruik van deze geneesmiddelen, verloren gaan. Dit feit is moeilijk te bevatten en nog moeilijker te accepteren. Maar het is de waarheid en iedereen zou die moeten weten.

Daarom heeft 80 procent van de farmaceutische geneesmiddelen die momenteel op de markt zijn geen bewezen effect, maar deze medicijnen verhullen slechts symptomen. Dit heeft het directe gevolg dat de volksziekten van tegenwoordig, waaronder hart- en vaatziekten, kanker, aids en vele andere ziekten, niet worden bedwongen maar zich juist verder uitbreiden, terwijl er effectieve, niet-patenteerbare alternatieven beschikbaar zijn.

Biologie- en biochemiestudenten leren overal ter wereld welke rol microvoedingsstoffen spelen bij het optimaal functioneren van de cellen. Helaas heeft de farmaceutische industrie de medische opleidingen overal ter wereld zozeer in hun greep dat deze wetenschappelijke inzichten tot dusver niet zijn toegepast bij het oplossen van medische vraagstukken. De voorwaarden voor een situatie waarin de wereld profijt kan trekken van de natuurlijke behandeling van ziekten zijn zowel de acceptatie van de nieuwe wetenschappelijke inzichten als de verwijdering van kunstmatige hindernissen in de geneeskunde, die uit economische overwegingen zijn opgeworpen door de farmaceutische investeringshandel met ziekte.


Tweevoudig Nobelprijswinnaar, wijlen dr. Linus Pauling omschreef uw prestaties als belangwekkend. Waarom dacht hij dit?


Linus Pauling was de enige wetenschapper die twee ongedeelde Nobelprijzen heeft gewonnen. Zijn eerste Nobelprijs ontving hij voor scheikunde en de tweede voor de vrede, voor zijn inzet bij de totstandkoming van de eerste ontwapeningsovereenkomst: het gedeeltelijke verbod op kernproeven in 1963. Linus Pauling was een uitblinker op het gebied van de wetenschap tijdens de twintigste eeuw. Hij had de moleculaire structuur van talloze anorganische en organische moleculen ontrafeld. Hij was de eerste die de structurele eigenschappen van proteïnen (alfa helix) en de eerste genetische ziekte (ééncellige bloedarmoede) ontdekte.

Ik heb Linus Pauling meer dan twintig jaar geleden leren kennen toen ik woordvoerder was van de medicijnstudenten in Duitsland en in het bestuur zat van de vereniging van medicijnstudenten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar wij zijn destijds niet alleen via de wetenschap met elkaar in aanraking gekomen, maar ook door onze gezamenlijke interesse in het werken voor de vrede en kernontwapening.

Jaren later ontdekte ik door mijn eigen onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten de rol van vitaminen en ik sprak met hem over deze ontdekkingen. Hij besefte onmiddellijk de betekenis van deze ontdekking en vroeg mij om eerste directeur te worden van het cardiovasculaire onderzoek in zijn instituut in Californië.

Linus Pauling en ik waren meer dan wetenschappelijke collega's. We deelden de visie voor een gezondere en vreedzamere wereld. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Linus Pauling vlak voor zijn dood verklaarde dat hij mij zonder twijfel als zijn opvolger in gedachten had.


Hoe reageerde de traditionele wetenschappelijke gemeenschap op uw werk en uw research?


Nieuwe vorderingen doorlopen drie stadia. Aanvankelijk worden ze belachelijk gemaakt, vervolgens hevig bekritiseerd en uiteindelijk als vanzelfsprekend beschouwd. Mijn ontdekkingen op het gebied van cardiovasculaire gezondheid en kanker vormen hierop geen uitzondering. In een medische wereld waarin mechanische methoden, zoals bypass-operaties en dotteren (angioplastie) als 'oplossingen' worden gezien voor de cardiovasculaire epidemie en radiotherapie en chemotherapie de 'oplossingen' zijn voor kanker, was de mogelijkheid van een natuurlijke, veilige en betaalbare preventie en beheersing van deze gezondheidsproblemen een ware revolutie.

Op het gebied van cardiovasculaire gezondheid duurde het, vanaf de publicatie van mijn baanbrekende wetenschappelijke verhandeling "De oplossing van het raadsel van hart- en vaatziekten", meer dan tien jaar voordat er iets van acceptatie plaatsvond. Maar de uiteindelijke acceptatie kwam op 4 mei 2002. De universiteit van Stanford, die een van de meest vooraanstaande medische faculteiten ter wereld herbergt, nodigde me uit om deze doorbraak te presenteren op hun symposium. Deze uitnodiging was een duidelijke uitdrukking van de groeiende publieke acceptatie van ons nieuwe begrip van hart- en vaatziekten als een vroege vorm van de zeevaardersziekte scheurbuik.

Deze presentatie op een vooraanstaande medische faculteit, die al meer dan een eeuw door het farmaceutische kartel werd gebruikt, vatte voor het eerst enkele van de meest fundamentele, onopgeloste cardiologische problemen samen: “Waarom dieren geen hartinfarct krijgen maar mensen wel”; waarom wij hartinfarcten krijgen, maar geen neusinfarcten; waarom onze slagaderen verkalken (atherosclerose) maar onze aderen niet, daarom bestaat er niet zoiets als 'venosclerose'. De gehele presentatie is na te lezen op de website van onze Foundation.

Zo duurde het op het gebied van kanker ook ongeveer tien jaar, vanaf de publicatie van mijn ontdekking dat kanker natuurlijk kan worden gestopt door middel van toediening van lysine en andere microvoedingsstoffen, voordat deze publiekelijk kon worden gepresenteerd. Op 8 maart 2002 werd deze doorbraak paginagroot aangekondigd in de grootste krant ter wereld, USA Today. Het nieuws ging als een lopend vuurtje rond en veel instellingen en landen profiteren nu van deze kennis.

Terwijl ik geen weerstand ondervond van wetenschappelijke zijde, was het verzet van de farmaceutische industrie erg hevig. De laatste vijf jaar bestond hun voornaamste strategie uit het proberen hun wereldwijde investeringshandel in ziekten, waarin miljarden dollars omgaan, te beschermen; door de verspreiding van informatie over deze doorbraken op het gebied van natuurlijke, niet-patenteerbare gezondheid te verbieden.


Wat was het effect van uw boeken op de farmaceutische industrie?


In mijn boek "Waarom dieren geen hartinfarct krijgen – maar mensen wel" werden voor het eerst de "wetten van de farmaceutische industrie" vermeld. Deze wetten definiëren het farmaceutische zakendoen in ziekten als een investeringsindustrie, in plaats van een gezondheidsindustrie. Deze wetten ontmaskeren het principe van patenteerbaarheid als een principe, waarmee het doel van de research die deze industrie pleegt, wordt verlegd van het tegemoetkomen aan de gezondheidsbehoefte van de mensen in de wereld naar het geld verdienen. In dit boek stel ik openlijk de farmaceutische investeringsindustrie verantwoordelijk voor de voortijdige dood van honderden miljoenen mensen in de afgelopen tientallen jaren en voor de financiële ineenstorting van hele economieën. Deze ontmaskering van 's werelds grootste investeringsindustrie als één groot miljardenbedrog was een heldhaftige daad. Toen ik op 21 juni 1997 in Duitsland in mijn speech voor 3.500 mensen deze zaken voor het eerst in de geschiedenis in de openbaarheid bracht, miste dat zijn uitwerking in de wereld niet.

De enige reden waarom de farmaceutische industrie niets tegen mij ondernam, is dat ik dit gewetenloze 'zakendoen in ziekten' verbond met de grootste misdaden die in de twintigste eeuw tegen de mensheid zijn begaan: de massamoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een historisch feit dat het grootste Europese petrochemische en farmaceutische kartel Hitlers greep naar de macht 70 jaar geleden heeft gefinancierd. De Tweede Wereldoorlog was in de eerste plaats een oorlog voor de verovering van de natuurlijke hulpbronnen in Oost-Europa en Azië.

Het oorlogstribunaal van Neurenberg stelde in 1946/47 vast dat de Tweede Wereldoorlog zonder dit petrochemische kartel, I.G. Farben, niet mogelijk was geweest. Als gevolg van dit tribunaal werd I.G. Farben opgedeeld in Bayer, BASF en Hoechst en enkele van haar managers werden veroordeeld voor het starten van een oorlog die in strijd was met het internationale recht, voor massamoord, voor exploitatie en plundering van privé en publiek bezit in het buitenland en voor andere misdaden tegen de mensheid. De geschiedenis van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de Tweede Wereldoorlog is vastgelegd in een boek van Josef Borkin, "‘The Crime And Punishment Of I.G. Farben", dat te vinden is op de website van onze Foundation.

Vanaf het begin van mijn ontmaskeringsstrategie was de farmaceutische industrie dus in de verdediging gedrongen. Het komt dan ook niet als een verrassing dat zij het nooit hebben gewaagd terug te slaan of een proces tegen mij aan te spannen wegens smaad en laster. Inmiddels zijn mijn jarenlange pogingen, om de farmaceutische industrie te ontmaskeren als miljardenbedriegers, bevestigd in een hoofdartikel in Europa's grootste nieuwstijdschrift Der Spiegel. In dit artikel wordt de farmaceutische industrie openlijk beschuldigd van fraude, bedrog, het op het spel zetten van mensenlevens, het schade toebrengen aan economieën van allerlei landen met een schade die in de miljarden dollars loopt en nog veel meer beschuldigingen die ik de laatste jaren ook heb geuit. Het duurde meer dan vijf jaar voordat de feiten die ik in mijn eerste openbare tribunaal tegen de farmaceutische handel in ziekten heb aangedragen door de media werden bevestigd. Dat is niet verwonderlijk, want in dit artikel wordt tevens bevestigd dat de farmaceutische industrie nauwe banden onderhoudt met de hoogste politieke beleidsmakers in de wereld. In dit artikel wordt ook onthuld dat zelfs als een regering nu actie zou ondernemen tegen dit farmaceutische zakendoen in ziekten, de ambassades van de Verenigde Staten onmiddellijk namens de regering van de Verenigde Staten tussenbeide zouden komen!

Ik ben blij dat ik niet alleen een pionier ben geweest op het gebied van natuurlijke gezondheid maar ook in het ontmaskeren van de farmaceutische exploitatie van ziekten. Het artikel in Der Spiegel van 31 maart 2003 is de eerste dominosteen in de ophanden zijnde val van de muren van de farmaceutische industrie. Andere media zullen volgen. En dat is een goede zaak. Het mag eenvoudigweg niet gebeuren dat zowel de gezondheid van miljoenen mensen als de economieën van veel landen worden opgeofferd aan een handjevol investeerders, die zichzelf voortdurend nieuw leven inblazen door steeds meer gewetenloze politici te ondersteunen, waaronder de huidige regeringen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, met als voornaamste doel dit miljardenbedrog verder in stand te houden.

Zijn uw boeken overal in de wereld te koop?


Mijn boeken zijn in meer dan tien talen vertaald en in de meeste talen in gedrukte vorm verkrijgbaar. Wij bieden deze boeken ook online aan op onze website, zodat iedereen die belangstelling heeft die informatie daar kan lezen. We doen ons uiterste best deze levensreddende informatie, waaronder die over de natuurlijke preventie en behandeling van hart- en vaatziekten, kanker en andere veel voorkomende aandoeningen, onder de miljoenen mensen te verspreiden.

Deze informatie is zo wezenlijk dat ze onmiddellijk wereldwijd verspreid zou moeten worden. Wij nodigen elke krant, elk radio- en televisiestation en andere media die het belang van deze boodschap begrijpen, uit om mee te werken aan de verspreiding ervan. De drie bekendste boeken zijn "Waarom dieren geen hartinfarct krijgen – maar mensen wel", waarin de doorbraak wordt beschreven op het gebied van hartinfarcten, beroertes, hoge bloeddruk, hartverlamming, hartritmestoornissen en andere cardiovasculaire problemen. In het boek "Kanker" komt de doorbraak in de natuurlijke beheersing van kanker aan de orde. In dit boek wordt voor het eerst verduidelijkt dat kanker niet langer een doodvonnis is. Het derde boek dat ik heb geschreven is een verslag van mijn tien jaar durende strijd tegen het farmaceutische kartel. Het draagt de titel "In naam der mensheid".

Waarom hebben we nooit eerder iets vernomen van deze doorbraken?


Het antwoord ligt voor de hand. De farmaceutische industrie is geen industrie die zich natuurlijk heeft ontwikkeld. Ze is kunstmatig gecreëerd door investeerders die, om geld te kunnen verdienen aan ziekten, moesten zien te voorkomen dat natuurlijke, niet-patenteerbare medische therapieën beschikbaar werden in de wereld.

Aan het begin van de twintigste eeuw controleerde de Rockefeller-groep reeds het overgrote deel van de oliehandel in de Verenigde Staten en vele andere landen. Met deze miljarden dollars aan olie-inkomsten als basis, creëerde deze investeringsgroep een nieuwe markt: het menselijk lichaam. Het rendement van hun investering was afhankelijk van de patenteerbaarheid van de ontwikkelde farmaceutische geneesmiddelen. De miljarden dollars winst die deze nieuwe investeringsindustrie opstreek, werd systematisch gebruikt om de geneeskunde om te toveren in een farmaceutische investeringshandel. Binnen enkele tientallen jaren werd de geneeskunde beheerst door deze belangengroepen via hun invloed in de medische faculteiten, in de media en in de politieke arena.

Een van de voornaamste problemen waarmee deze industrie werd geconfronteerd, was de concurrentie van natuurgeneesmiddelen. Tussen 1920 en 1935 werden de meeste vitaminen en essentiële voedingsstoffen ontdekt die vereist zijn voor een optimale stofwisseling van de cellen. Voor de wetenschappelijke wereld was het duidelijk dat zonder deze essentiële moleculen in de celstofwisseling, de cellen niet goed functioneren en ziekte veroorzaken.

De farmaceutische investeringsstrategen waren zich hiervan bewust en begonnen een wereldwijde campagne om ervoor te zorgen dat deze levensreddende informatie niet algemeen toegankelijk werd voor de rest van de wereldbevolking. Maar het in de doofpot stoppen van deze informatie was slechts de eerste stap. Verdere stappen voor de opbouw van de frauduleuze farmaceutische handelsstrategie waren het in een kwaad daglicht stellen van gezondheidsinformatie over deze natuurlijke, niet-patenteerbare therapieën en het uiteindelijke verbod op elke uitspraak over de preventieve en therapeutische werking van natuurlijke therapieën.

Al deze maatregelen dienden slechts één doel: het beschermen van de farmaceutische investeringsindustrie, die gebaseerd is op patenteerbare, symptoomgerichte medicijnen, tegen de natuurlijke, niet-patenteerbare therapieën die wezenlijk zijn voor de instandhouding van cellulaire gezondheid. De wetenschappelijke feiten over natuurlijke moleculen, die essentieel zijn voor de fundamentele functies van de cellen, die worden beschreven in de biologiehandboeken, werden daarentegen een zaak van leven en dood voor deze hele investeringshandel. Als ziekten konden worden voorkomen door het optimaliseren van de cellulaire gezondheid door middel van natuurlijke, niet-patenteerbare moleculen, was dit een bedreiging voor de basis van de gehele investeringshandel in ziekten. Een ziekte die wordt voorkomen of uitgeroeid, is heel simpel geen markt meer.

Het is van bijzonder belang de invloed van de farmaceutische industrie op de medische praktijk te bekijken. Via de stichting van particuliere medische faculteiten in de Verenigde Staten, ook op de zogeheten 'Ivy League' universiteiten als Harvard, Yale, Mayo Clinic en andere, werd de medische opinie simpelweg wereldwijd opgekocht. In toenemende mate concentreerde het onderwijs van medische therapieën zich op farmaceutische geneesmiddelen. Tegelijkertijd werden natuurlijke behandelmethoden effectief verworpen als zijnde 'achterhaald'.

Vrijwel geen enkele arts die gedurende de laatste tientallen jaren is afgestudeerd, heeft geleerd dat de eerste Nobelprijs voor de rol van vitamine C in de celstofwisseling werd toegekend in 1937. En zo studeerden een halve eeuw lang generaties artsen (miljoenen wereldwijd) af zonder enige kennis over de levensreddende en gezondheidsbevorderende rol van vitaminen, mineralen en spoorelementen.

Iedereen begrijpt onmiddellijk de verwoestende consequenties die deze investeringsstrategie heeft op de menselijke gezondheid wanneer men de volgende feiten in ogenschouw neemt. Vrijwel niemand van de 6 miljard mensen die momenteel op deze wereld leven, weet dat het menselijk lichaam zelf geen vitamine C produceert. Nu is het een wetenschappelijk feit dat dezelfde vitaminemolecuul (die ook de slagaderen beschermt tegen de zeevaardersziekte scheurbuik) ook de voornaamste factor is bij de preventie van hartinfarcten, beroerten en andere cardiovasculaire gezondheidsproblemen. Het eenvoudigweg uitsluiten van deze levensreddende informatie van de medische praktijk in het belang van de farmaceutische investeringsindustrie, heeft derhalve doelbewust geleid tot een cardiovasculaire epidemie, de grootste epidemie in de geïndustrialiseerde wereld en in de meeste verstedelijkte gebieden in ontwikkelingslanden.

Bijna niemand van de mensen weet dat het menselijk lichaam het natuurlijke aminozuur lysine, een essentiële bouwsteen van proteïnen, niet zelf produceert. Nu blijkt dat deze natuurlijke molecuul een van de meest belangrijke factoren is bij de preventie van de verspreiding van kankercellen in het lichaam. Kanker is de op een na grootste epidemie in de geïndustrialiseerde wereld en de farmaceutische geneesmiddelen die tijdens de laatste levensmaand van een kankerpatiënt worden verkocht, vormen een van de meest winstgevende markten in de farmaceutische exploitatie van ziekten.

Aan het begin van de 21e eeuw ontwaakt de mensheid dan eindelijk uit een nachtmerrie. Met de verspreiding van eenvoudige gezondheidsinformatie over de moleculen die noodzakelijk zijn voor een optimaal functioneren van de cellen, maar die niet door ons lichaam kunnen worden geproduceerd, hadden twee op de drie levens in de geïndustrialiseerde wereld en de drempellanden gered kunnen worden.

Bovendien moeten we ons realiseren dat het feit dat de mensheid een hele eeuw lang 'in slaap' was, niet komt omdat we domme mensen zijn. Vergeet niet dat de bedrieglijke en frauduleuze farmaceutische industrie alleen maar succesvol is omdat zij miljarden dollars uitgeeft voor misleiding en voor het creëren van een kunstmatige façade als 'de weldoeners voor de mensheid'. Om dat doel te bereiken heeft deze bedrijfstak tweemaal zoveel uitgegeven aan 'marketing' dan aan research.

Donald Rumsfeld, de huidige Minister van Defensie van de Verenigde Staten, was voorheen directeur van verschillende farmaceutische multinationals. Hij ontving meerdere onderscheidingen voor zijn werk in deze sector, voordat hij werd benoemd tot zijn huidige positie in de regering Bush. Het lijdt geen twijfel dat Rumsfeld en alle directeuren in deze industrietak, met inbegrip van de Rockefeller investeringsgroep, van al deze feiten op de hoogte zijn. Ze zijn doodsbenauwd dat de waarheid over de farmaceutische exploitatie van ziekten zich als een lopend vuurtje door de wereld zal verspreiden. Als dat gebeurt, is hun lot bezegeld: zij zullen verantwoordelijk worden gesteld voor de dood van miljoenen mensen, door ziekten die voorkomen hadden kunnen worden als zij dit niet zo doelbewust hadden ondermijnd. Zij weten: ofwel zij nemen de mensheid te grazen in een oorlog en een wereldwijd 'Big Brother' scenario, of de mensheid neemt hen te grazen. Het is het een of het ander. Dit is de achtergrond van de huidige oorlog. Daarom gaan zij de strijd met de hele wereld aan.

Meer dan een eeuw lang bestaat het farmaceutische miljardenbedrog bij de gratie van het verbod op levensreddende, natuurlijke en niet-patenteerbare gezondheidsinformatie over de preventie van de huidige volksziekten. Het moet dan ook niemand verbazen dat ze die strategie dus bleven volgen en dat we daarom niets van deze doorbraken hebben vernomen.


Maar de Wereldgezondheidsorganisatie dan, die zet zich toch in voor goede voedingsvoorlichting?


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd ruim vijftig jaar geleden opgericht om de gezondheid van de mensen in de wereld te verbeteren. Een van haar eerste speerpunten was de verspreiding van voorlichting over voeding. Samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) publiceerde de WHO tien jaar lang jaarlijks 'gemeenschappelijke rapporten over voeding'.

Daarna hadden de farmaceutische investeringsbelangen volledige controle over de WHO. Vanaf dat moment was de organisatie het tegendeel van wat ze vroeger was. In 1963, slechts 15 jaar nadat de WHO was opgericht om de mensheid te dienen, was het een instrument geworden van het wereldwijde farmaceutische kartel. In 1963 werd een nieuwe commissie opgericht, die er speciaal op moest gaan toezien dat microvoedingsstoffen (vitaminen, mineralen en aminozuren) niet werden gebruikt voor de preventie, genezing en uitroeiing van ziekten. Het doel van de zogeheten WHO/FAO 'Codex Alimentarius' (voedingsstandaard) commissie was om kunstmatige 'bovenlimieten' op te leggen, om te voorkomen dat de mensen deze natuurlijke middelen zouden gebruiken voor therapeutische doeleinden. Deze commissie begon tevens een 'heilige oorlog' tegen de verspreiding van informatie over natuurlijke gezondheid, waarin gewezen wordt op de wetenschappelijk bewezen voordelen van deze microvoedingsstoffen. Zo misbruikte het farmaceutische kartel de WHO als hun instrument om hun eerste wereldwijde wetgeving erdoor te drukken: beschermende wetten voor het kunstmatig veiligstellen van het wereldwijde gezondheidsmonopolie op gepatenteerde geneesmiddelen.

Zo is de WHO, die werd opgericht om de gezondheid van de wereldbevolking te verbeteren, de laatste veertig jaar misbruikt voor de winstbelangen van een handjevol investeerders, waardoor ze nu het tegenovergestelde doet: de mensen onwetend houden over levensreddende informatie die de volksziekten van tegenwoordig kan voorkomen.

De publicatie van mijn 10-puntenprogramma 'Gezondheid voor iedereen in 2020' op de wereldtop in Johannesburg in augustus 2002 was een keerpunt voor deze organisatie. Door meer dan 100 staatshoofden te overtuigen van het frauduleuze karakter van de farmaceutische industrie en de alternatieven van natuurlijke gezondheid, is de strijd begonnen om de WHO weer te winnen voor de gezondheid van de mensen. De ontwikkelingslanden in Afrika, Zuid- Amerika en Azië voeren een historische strijd. Maar laat over een ding geen misverstand bestaan: de krachten van het farmaceutische kartel, die zich hebben verschanst in de WHO, geven zich niet zomaar gewonnen.

De wereldbevolking moet gaan beseffen dat de belangengroepen die de WHO in haar tegendeel hebben veranderd, dezelfde belangengroepen zijn die de oorlog tegen Irak en de huidige internationale crisis hebben geforceerd. De oorlog om controle over de WHO zal dus even meedogenloos worden uitgevochten als elke militaire oorlog. De vergelijking is reëel, want in beide gevallen gaat het immers om duizenden of zelfs miljoenen slachtoffers.

De uitkomst van deze strijd om controle over de WHO is zeker: de wereldbevolking zal deze strijd winnen, in hun belang en in het belang van komende generaties, en de controle over deze wereldorganisatie weer terugkrijgen. Hoelang deze strijd gaat duren, zal uiteindelijk afhangen van het feit of de mensen zullen worden geïnformeerd over deze ontwikkelingen en hun regeringen opdracht zullen geven op nationaal en internationaal niveau actie te ondernemen. Voor nu is het van essentieel belang dat er organisaties zijn die niet kunnen worden omgekocht of op enige manier worden gemanipuleerd. De Dr. Rath Health Foundation werd opgericht om dit doel te ondersteunen.


U noemde de Codex Alimentarius-commissie. Kunt u wat meer over die commissie vertellen?


De Codex Alimentarius is een commissie van de WHO en FAO. Ongeveer de helft van haar leden heeft direct of indirect banden met de farmaceutische industrie. Hoewel de Codex Alimentarius officieel een reeks problemen met betrekking tot voedingsbescherming onder haar hoede heeft, wordt het overgrote deel van haar tijd aan inspanningen en bronnen verspild in de strijd van het farmaceutische kartel tegen de verspreiding van informatie over natuurlijke gezondheid: over vitaminen, mineralen en andere essentiële voedingsstoffen.

Na mijn ontdekking van het verband tussen scheurbuik en hartziekten, het succes van mijn boek "Waarom dieren geen hartinfarct krijgen - maar mensen wel" en nadat in 1994 de eerste poging om in de Verenigde Staten natuurgeneeswijzen verboden te krijgen, was mislukt, bliezen de farmaceutische bedrijven de 'Codex Alimentarius' in 1995 nieuw leven in. Sindsdien hebben zij verwoede pogingen ondernomen om de farmaceutische handel in ziekten te beschermen tegen effectieve, veilige, niet-patenteerbare microvoedingsstoffen. Deze commissie vergadert nu jaarlijks achter gesloten deuren. Haar hoofddoel is het verbod op verklaringen over de preventieve en therapeutische werking van vitaminen, mineralen en andere essentiële voedingsstoffen. Deze gewetenloze aanbevelingen worden dan namens het farmaceutische kartel aangeboden aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, om als bindende wetgeving te worden aanbevolen aan alle lidstaten van de Verenigde Naties, wereldwijd. Dat is in ieder geval het plan van het farmaceutische kartel.

De afgelopen paar jaar hebben wij regelmatig protestacties georganiseerd tegen de 'Codex'- plannen van het farmaceutische kartel, waaronder wetenschappelijke conferenties, bijeenkomsten en protestcampagnes gericht tegen de leden van de 'Codex'-commissie en de regeringen die haar nog altijd ondersteunen. Tijdens de meest recente campagne werden meer dan 600 miljoen (!) protestbrieven verstuurd, naar regeringen en parlementsleden van de landen die deze gewetenloze poging blijven ondersteunen.

Aan de vooravond van de 'Codex'-vergadering in november 2002 in Berlijn hielden wij een conferentie met gezondheidsexperts uit de hele wereld, waaronder Zuid-Afrika. Het was niet verwonderlijk dat tijdens deze 'Codex-vergadering' de officiële delegatie van Zuid-Afrika voor het eerst de hypocrisie van de 'Codex Alimentarius' ontmaskerde. Om de betekenis van deze stap te begrijpen, moeten de volgende feiten nader worden verklaard:

Geen enkel weldenkend mens zou een verbod op natuurlijke gezondheid zomaar ondersteunen. Het farmaceutische kartel had dus een smoes nodig om de politici die nog in dubio waren ervan te overtuigen dat zij natuurlijke therapieën moesten verbieden. Dat voorwendsel was de uitvinding van niet-bestaande bijwerkingen van vitaminen. Uiteraard bestaan deze bijwerkingen louter in de fantasie van de farmaceutische belangengroepen en op hun PR-afdelingen overal ter wereld. Vitaminen, mineralen en aminozuren zijn de bouwstenen van het leven en het lichaam is heel goed in staat enig eventueel overschot hiervan uit te scheiden.

Dit in tegenstelling tot de farmaceutische medicijnen. Omdat zij synthetisch zijn, herkent het lichaam ze niet en dit is de reden waarom bijna alle farmaceutische geneesmiddelen ernstige bijwerkingen veroorzaken. Volgens het aprilnummer van 1998 van het Journal of the American Medical Association zijn deze dodelijke bijwerkingen de op drie na voornaamste doodsoorzaak in de geïndustrialiseerde wereld. Al deze feiten negerend, probeerde de farmaceutische PRmachine wereldwijd de publieke opinie te manipuleren en politici met het mes op de keel ertoe te dwingen deze immorele aanbevelingen van de Codex Alimentarius te legaliseren.

Tegen deze achtergrond bezien, moeten we waardering hebben voor het standpunt dat de Zuid- Afrikaanse regering innam tijdens de 'Codex'-vergadering in 2002, voor het ontmaskeren van de hypocrisie van de jarenlange pogingen van het farmaceutische kartel binnen de 'Codex' door onze argumenten als officieel regeringsstandpunt over te nemen. Maar dit was geen toeval. Twee jaar daarvoor was de Zuid-Afrikaanse regering de strijd aangegaan tegen het farmaceutische kartel door te weigeren de royalty's op aids-medicijnen te betalen.

Hun argumentatie was heel simpel: De buitensporige royalty's voor deze medicijnen maken ze voor de overgrote meerderheid in Zuid-Afrika en de ontwikkelingslanden onbetaalbaar. Door hardnekkig vast te houden aan deze gigantische winstmarges, zet de farmaceutische industrie doelbewust het leven van miljoenen mensen in Afrika en de rest van de wereld op het spel. Het farmaceutische kartel, ofwel de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers, was arrogant genoeg om de Zuid-Afrikaanse regering in Pretoria hiervoor voor het gerecht te dagen. Het is niet verwonderlijk dat deze strijd niet in de rechtszaal maar voor het gerecht van de publieke opinie werd beslecht.

Wereldwijde protesten tegen het 'doden in het belang van de farmaceutische handel in ziekten' dwongen het farmaceutische kartel ertoe het procederen te staken. In januari 2001, slechts een paar weken nadat het kartel de Zuid-Afrikaanse regering voor het gerecht had gedaagd, gaf het farmaceutische kartel zijn nederlaag toe en trok het de aanklacht in. De Zuid-Afrikaanse regering had een historische overwinning geboekt op het farmaceutische kartel. Intussen hebben veel landen het voorbeeld van de Zuid-Afrikaanse regering gevolgd en produceren zij hun eigen geneesmiddelen zonder dat zij verstikkend hoge patentvergoedingen hoeven te betalen.


U had het zojuist over aids-medicijnen. Bestaan er natuurlijke alternatieven voor deze medicijnen?Het is een wetenschappelijk feit dat alle virussen in principe geheel of gedeeltelijk kunnen worden geblokkeerd door natuurlijke therapieën. Ascorbaat (vitamine C) remt de vermenigvuldiging (replicatie) van virussen af. Een onderzoek dat in 1990 in het invloedrijke Proceedings of the National Academy of Science USA werd gepubliceerd, toonde aan dat vitamine C in doseringen die dagelijks door mensen kunnen worden ingenomen, de vermenigvuldiging van het HIV-virus met meer dan 99,9% kan blokkeren! Het Amerikaanse Proceedings of the National Academy of Sciences is een van de meest gelezen wetenschappelijke publicaties ter wereld. De farmaceutische industrie, de Wereldgezondheidsorganisatie en de medische gevestigde orde wisten dus al meer dan tien jaar van het bestaan van natuurlijke, niet-patenteerbare alternatieven voor farmaceutische middelen. Bovendien blijken deze natuurlijke behandelingen veel effectiever in het bedwingen van de ziekte dan welke huidige farmaceutische therapie dan ook.

Een tweede stof die cruciaal is bij het blokkeren van de verspreiding van virussen is het aminozuur lysine. Aangezien alle virussen zich verspreiden door het omliggende weefsel (collageen) te verteren met behulp van enzymen (collagenasen), zal het neutraliseren van deze enzymen de verspreiding van het virus afremmen dan wel tegenhouden. De natuurlijke aminozuren lysine en proline blijken dit effect te hebben. Daarnaast is van vitamine A en andere essentiële voedingsstoffen bekend dat zij het immuunsysteem versterken en op die manier bijdragen aan de effectieve preventie en behandeling van aids.

We hebben veel van deze onderzoeken op de website van onze Foundation geplaatst, zodat iedereen, of het nu patiënten, gezondheidsprofessionals of gezondheidspolitici zijn, onmiddellijk kan profiteren van deze levensreddende boodschap en kan helpen haar te verspreiden.


Waarom bent u van mening dat het aids-programma van de VN de farmaceutische industrie ten goede komt?


De meeste programma's van de Verenigde Naties worden beheerst door de farmaceutische belangengroepen. Dat geldt ook voor het aids-programma van de VN. We moeten begrijpen dat voor de farmaceutische industrie een strijd om de geloofwaardigheid was begonnen, zowel in de ontwikkelingslanden als in de geïndustrialiseerde landen. Steeds meer landen beseffen dat er natuurlijke alternatieven voor farmaceutische geneesmiddelen bestaan, die niet alleen effectiever zijn, maar ook voor een fractie van de prijs van die farmaceutica worden aangeboden, zonder prohibitieve patentroyalty's. Veel regeringen hebben het gewetenloze en frauduleuze farmaceutische 'zakendoen in ziekten' onderkend en richten zich in hun nationale gezondheidsbeleid nu op natuurlijke vormen van preventie en genezing.

Het is belangrijk dat we beseffen dat elk land dat besluit zich af te keren van het farmaceutische 'zakendoen in ziekten' een nagel aan de doodskist is van deze investeringsindustrie. Een dergelijk besluit heeft niet alleen tot gevolg dat de farmaceutische industrie slechts een fractie van haar normale winst zal boeken in dit land. Er is nog een veel waardevollere consequentie: Elk land dat het farmaceutische 'zakendoen in ziekten' de rug toekeert, draagt er toe bij dat de wereld haar ogen opent voor de frauduleuze handel in ziekten, die al honderd jaar door de farmaceutische investeringsgroepen in stand wordt gehouden en bevorderd.

Naarmate steeds meer landen zichzelf bevrijden van het juk van het farmaceutische kartel, worden de gevolgen hiervan voor deze industrie steeds catastrofaler. Stelt u zich eens voor wat er gaat gebeuren wanneer steeds meer landen in de wereld tot het besef komen dat de aidsepidemie kan worden bedwongen door middel van het verschaffen van voldoende optimaal gedoseerde vitamine C en andere niet-patenteerbare, natuurlijke therapieën aan hun burgers. Stelt u zich eens voor wat de reactie van de mensen zou zijn als zij erachter komen dat de geneesmiddelenindustrie doelbewust deze levensreddende informatie over de natuurlijke ingrediënten heeft achtergehouden?

Momenteel zijn we getuige van het wereldwijde afkeren van de geneesmiddelenindustrie. De regeringen van Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten, Nigeria, Zuid-Afrika, Angola, Malawi en vele andere Afrikaanse landen, evenals China, hebben besloten natuurlijke gezondheidszorgstrategieën te gaan volgen. Het is niet slechts een 'domino-effect' waarmee de farmaceutische investeringsindustrie wordt geconfronteerd: het is de ineenstorting van de 'Berlijnse muur' van het wereldwijde farmaceutische 'zakendoen in ziekten'.

Om de mensen en naties die het meest getroffen zijn door aids te helpen, moeten de Verenigde Naties en al haar organisaties gebruik maken van de doorbraken op het gebied van natuurlijke gezondheid en deze kennis en therapieën zo snel mogelijk beschikbaar maken voor de mensen in de wereld.


Schept u geen vijanden als u zulke machtige belangengroepen als de farmaceutische industrie aanvalt?


Ik kreeg met deze krachten te doen vanaf het moment dat ik de fakkel van de tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling overnam. Ik was me er vanaf het begin terdege van bewust dat alleen al de ontdekking van de link tussen scheurbuik en hartziekten de farmaceutische miljardenmarkt voorgoed zou vernietigen. De strijd ter bevrijding van de mensheid van het juk van deze bedrieglijke en immorele industrie was dus een weloverwogen beslissing.

Terugkijkend, zijn er een paar belangrijke lessen te leren. Als één wetenschapper, één man, in staat is zo'n invloed uit te oefenen op de loop van de menselijke gebeurtenissen dat de grootste investeringsindustrie op aarde daardoor ten val wordt gebracht, vloeit dit niet louter voort uit mijn eigen kracht. De belangrijkste reden waarom ik, samen met een paar anderen, in staat bleek de ondergang van de grootste investeringsindustrie van de twintigste eeuw in gang te zetten, was dat deze industrie in wezen gebaseerd was op misleiding: 'gezondheid' beloven en steeds meer ziekte verkopen.

Toen het bedrog eenmaal was ontmaskerd, kon niets deze industrie nog van de ondergang redden. Al die jaren dat ik de farmaceutische industrie heb uitgedaagd en haar er openlijk van heb beschuldigd te bedriegen en het leven van miljoenen mensen op het spel te zetten, heeft zij het nooit openlijk aangedurfd in de tegenaanval te gaan. Noch heeft zij openlijk mijn wetenschappelijke ontdekkingen in twijfel getrokken.

Wel hebben enkele medische-opiniemakers en media, die van deze industrie afhankelijk zijn, geprobeerd mij als persoon in diskrediet te brengen. Maar dat is het lot van iedereen die durft op te komen voor wat juist is. Ik hoop dat vele jonge mensen en komende generaties van dit voorbeeld zullen leren en dat zij, wanneer hun tijd is gekomen, de moed zullen hebben op te komen voor wat zij als juist beschouwen.

Wat betreft mijn persoonlijke veiligheid, veel mensen vragen mij of ik niet voor mijn leven vrees. Zij doelen hierbij op John le Carré's laatste roman "The Constant Gardner" (De toegewijde tuinier) en op het feit dat in de zakelijke opzet van de farmaceutische industrie respect voor mensenlevens niet telt. John le Carré schreef zelf in zijn nawoord in dit boek dat hij tijdens zijn werk aan deze roman zich realiseerde dat 'vergeleken met de farmaceutische werkelijkheid zijn roman meer weg heeft van een ansichtkaart'.

Als je je, zoals ik, in de bevoorrechte situatie bevindt dat je voor de komende generaties iets kunt betekenen voor het leven van miljoenen mensen, neem je de juiste beslissing. Openlijk en overal de waarheid spreken is de beste bescherming tegen deze vijandige belangengroepen. De reeks open brieven die ik namens onze Foundation in verschillende landen heb gepubliceerd, was slechts een van de stappen in dit proces.


Wat waren de doelstellingen van uw wereldwijde informatiecampagne 'Make Health - Not War'?

Al vanaf het begin van de huidige internationale crisis, was men wereldwijd achterdochtig over de zogeheten 'oorlog tegen het terrorisme', die door de regering Bush werd gepropageerd. In elke betoging die waar ook ter wereld tegen deze oorlog werd gehouden, waren op de spandoeken de motieven voor deze oorlog te lezen: olie.

Maar als jouw motief alleen maar olie is, hoef je geen wereldwijde massahysterie te kweken, hoef je de Amerikaanse samenleving niet te veranderen in een paramilitaire staat en hoef je geen complete 'Big Brother'-dienst op te zetten met 67.000 mensen die je eigen burgers bespioneren. Allemaal onder het mom van 'Homeland Security' (binnenlandse veiligheid). Dit is alleen zinvol als je bang bent voor iets in je eigen land en als de gehele bevolking mogelijk een bedreiging vormt voor je economische belangen en je politieke heerschappij.

Zoals ik herhaaldelijk in mijn open brieven heb uitgelegd, is de farmaceutische industrie de voornaamste profiteur van de huidige crisis, de oorlog tegen Irak en de potentiële derde wereldoorlog. Wereldwijd geconfronteerd met slopende processen in augustus 2001, was de farmaceutische industrie niet alleen de grootste profiteur van de tragische gebeurtenissen op 11 september. In een laatste poging om de doorgebroken dam van geloofwaardigheid van haar frauduleuze handel te dichten, moesten zij vrezen al hun investeringen verloren te zien gaan.

U moet begrijpen dat, als je erin bent geslaagd de grootste investeringsindustrie op aarde te creëren op basis van bedrog en dit bedrog wordt ontmaskerd, geen enkele sector van de samenleving onberoerd blijft. Dit is exact de situatie waarin de Rockefeller-groep zich momenteel bevindt. Dit is de reden waarom zij Donald Rumsfeld, voormalig directeur van farmaceutische multinationals, minister van Defensie hebben gemaakt, die in wezen kan bepalen wanneer en hoelang het bommen zal regenen. Dit is de reden dat de farmaceutische industrie de grootste sponsor was van de verkiezingscampagnes van George Bush, waaronder de tussentijdse verkiezingen in november 2002, die door een duidelijk oorlogsscenario werden beheerst.

Een ding is zeker, deze belangengroepen zijn - bedreigd met de ondergang – bereid de hele mensheid in die ondergang mee te slepen. Een dergelijke situatie was 500 jaar geleden de aanleiding voor de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd in Europa. Oog in oog met hun eigen ondergang, begonnen de heersers van die tijd een oorlog tegen hun eigen mensen. In de 'Dertigjarige Oorlog' (1618 - 1648) werd eenderde van Europa vernietigd en kwamen tientallen miljoenen mensen om.


Kunt u wat meer vertellen over deze historische parallel waarmee het einde van de Middeleeuwen werd ingeluid?


Vierhonderd jaar geleden leerden miljoenen mensen in Europa lezen en schrijven door de uitvinding van de drukpers en de vertaling van de eerste boeken uit het Latijn in de gesproken talen. Deze 'bevrijding van analfabetisme' markeerde het einde van de Middeleeuwen in Europa en was de aanzet tot wat we nu de moderne tijd noemen. Geen enkele macht, oorlog of dictatuur kon de miljoenen gewone mensen er nog langer van weerhouden hun recht op lezen, schrijven, kennis en een waardig leven op te eisen.

Evenzo zal geen enkele oorlog, opheffing van burgerrechten of 'Big Brother'-staat de bevrijding van de mensheid van het juk van het farmaceutische kartel nog kunnen stoppen. Te veel mensen zijn al onnodig gestorven, te veel economieën zijn al te gronde gericht door deze bedrijfsbelangen en nu beseffen de mensen de oorzaak van dit alles en zullen zij doorgaan met het vechten voor hun recht op natuurlijke gezondheid.

Onze campagne 'Make Health - Not War' onthult het belang dat de farmaceutische industrie bij de huidige oorlog en de 'volgende oorlog' heeft, die reeds door voormalig CIA-directeur James Woolsey is aangekondigd. Ze is tevens een oproep tot actie, een oproep om dit niet te laten gebeuren. Iedereen, waar ook ter wereld, kan onmiddellijk profijt trekken van de grote doorbraken op het gebied van natuurlijke gezondheid. Ieder gezin, iedere artsenpraktijk, ieder ziekenhuis en ieder gezondheidszorgstelsel dat gebruik maakt van de natuurlijke therapieën berooft de farmaceutische belangengroepen van het geld dat ze nodig hebben voor de volgende oorlog. Daarom zijn die twee zaken zo met elkaar verbonden.

De wereldbevolking wordt zich bewust van het feit dat belangengroepen die uit winstbejag blijven toestaan dat miljoenen mensen aan ziekten sterven, dezelfde belangengroepen zijn die de mensheid momenteel meeslepen in een derde wereldoorlog. Bovendien gaan de mensen beseffen dat deze gezondheidssector de meest strategische sector is als het erom gaat een gezondere en vreedzamere wereld te verwezenlijken. Het is een eenvoudig rekensommetje. Aan de ene kant heb je een handjevol investeerders die verder willen profiteren van ziekten en oorlog en aan de andere kant heb je zes miljard mensen die belang hebben bij een wereld zonder ziekte en zonder oorlog. De uitkomst van deze strijd is zeker. Wij, de mensheid, zullen winnen, maar steeds meer mensen moeten zich daarvoor gaan inzetten.

Wie heeft uw campagne 'Make Health - Not War' gefinancierd?

Deze campagne is mogelijk gemaakt door de mensen die al zijn geholpen door de natuurgeneeswijzen. Ons onderzoeksinstituut verschaft kennis en verzorgt programma's op het gebied van natuurlijke gezondheid, zodat mensen met hartkwalen, hartverlammingen, hoge bloeddruk, diabetische circulatieproblemen, kanker, osteoporose en vele andere aandoeningen baat kunnen hebben bij natuurgeneeskundige doorbraken op het gebied van vitamineonderzoek en cellulaire geneeskunde. Honderdduizenden mensen en patiënten uit vijf continenten profiteren reeds van deze doorbraken. De voordelen voor hun gezondheid stijgen in veel gevallen ver uit boven wat farmaceutische geneesmiddelen voor hun gezondheid hebben gedaan.

Dus willen zij niet alleen maar profiteren van deze natuurlijke therapieën, maar deze kennis tevens wereldwijd verspreiden, zodat mensen die nog onkundig zijn van deze doorbraken ook geholpen kunnen worden. De ondersteuning voor deze campagne komt dan ook van mensen die in de meeste gevallen zelf veel baat hebben gehad bij dat waarin ze geloven en waarvoor ze vechten in hun eigen leven en hun eigen lijf. Anders was deze wereldwijde campagne nooit van de grond gekomen.


Wat zijn de belangrijkste zaken die u met de campagne 'Make Health - Not War' bereikt heeft?


Door de farmaceutische industrie te ontmaskeren als de aanstichter van de huidige internationale crisis en oorlog en als de industrietak die van de oorlog in Irak het meeste profijt trekt, hebben wij er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de internationale gemeenschap geen mandaat gaf voor deze oorlog en dat de rechtmatigheid ervan ontkend werd. Zodra de internationale gemeenschap een klacht indient, kunnen degenen die deze oorlog gevoerd hebben voor internationale gerechtshoven gedaagd worden.

De publicatie van mijn open brieven in de New York Times was weloverwogen. De New York Times wordt uitgegeven in de stad waar de Verenigde Naties gevestigd zijn. Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties hebben nog nooit zo veel politici, staatshoofden en regeringsvertegenwoordigers hier vergadert als in februari en maart van dit jaar. De informatie in mijn open brieven en de ontmaskering van de farmaceutische industrie als de grootste profiteur van deze oorlog heeft dus vrijwel alle landen van de wereld bereikt. Bovendien hebben veel kranten, vooral die van kleinere landen met een zetel in de VN Veiligheidsraad zoals Chili, Pakistan, Kameroen etc., maar ook Turkije, mijn open brieven in hun landen gepubliceerd. Het feit dat miljoenen mensen in deze kleine landen gewaarschuwd en ingelicht werden over de financiële belangen die bepaalde bedrijfstakken hadden bij deze oorlog, was voor hun regeringen een belangrijke reden om de politieke druk en de aanlokkelijke smeergelden van de Amerikaanse en Britse regeringen te weerstaan.

Amerika en Groot-Brittannië zijn de grootste exporteurs van farmaceutische producten ter wereld. Van alle pillen die wereldwijd verkocht worden, vloeit twee derde van de opbrengst terug naar deze landen. En precies dit geld is er de oorzaak van dat in het Witte Huis en in Downing Street politici zitten die niet langer onafhankelijk, maar corrupt zijn. Dit geld wordt thans ook gebruikt om de oorlog in het Midden Oosten te financieren en ook de reeds aangekondigde 'wereldoorlog'.

Ook hebben wij bereikt dat deze oorlog tegen Irak niet is uitgedraaid op een nucleaire of biochemische holocaust. Het feit dat een oorlog met massavernietigingswapens door de farmaceutische industrie automatisch gebruikt zou worden als een strategisch middel om wereldwijd oorlogstoestanden uit te roepen en de burgerrechten met voeten te treden om zodoende hun monopoliepositie te verstevigen, werd door ons ook duidelijk aan het licht gebracht.

Het voortbestaan van de farmaceutische industrie was, is en zal altijd afhankelijk blijven van een oorlog waarin massavernietigingswapens gebruikt worden, zowel op het slagveld als op plaatsen waar zich burgers bevinden. Het is eveneens een historisch feit dat iedere dag, iedere week dat dit niet gebeurt, de farmaceutische industrie geen kans heeft om wereldwijd beperkende wetten in te voeren die haar monopoliepositie in de internationale 'handel in ziekten' zouden versterken. Door deze plannen wereldwijd bekend te maken, hebben wij tot nu toe kunnen verhinderen dat de investeerders achter de farmaceutische industrie hun doelen konden bereiken.

Maar, en dit terzijde, mijn open brieven zijn even spannend als een spionageroman of een aflevering van inspecteur Colombo. Wanneer de rechercheur niet zeker is over de misdaden van een mogelijke verdachte, confronteert hij de verdachte met bewijsmateriaal om zijn reactie te testen. Toen ik deze open brieven publiceerde, was dat ook mijn bedoeling. Indien ik het bij het rechte eind had en ik wist dat het zo was, dan moesten de 'criminelen' reageren.

En gereageerd hebben ze! Slechts 24 uur (1 dag) nadat de farmaceutische industrie aan de kaak was gesteld als de grootste profiteur van de tragedie van 11 september en van de huidige oorlog, werd aan de stomverbaasde internationale gemeenschap bekend gemaakt wie het zogenaamde 'meesterbrein' van 11 september was. Nadat de legers van verschillende landen gedurende anderhalf jaar in de bergen van Hindukush jacht hadden gemaakt op de zogenaamde meesterbreinen achter de aanslagen van 11 september, werd plotseling in Pakistan een vredig slapende sjeik gevonden en gearresteerd.

Gedurende een hele week was deze supervangst in de Amerikaanse media het hoofdonderwerp; een goed georganiseerde mediastunt. Maar buiten de Verenigde Staten was er nauwelijks iemand die hierin trapte. In de internationale pers bestonden al vermoedens over deze verborgen agenda, zelfs in de media van de 'trouwe bondgenoot’. De Britse krant The Independent schreef over de plotseling ontdekte sjeik: "Wat een welkome ontdekking”.

Nog veelzeggender waren de reacties in het Amerikaanse congres en bij de instanties voor ordehandhaving. Veel intelligente mensen in Amerika vermoedden al dat er voor de aanslagen van 11 september een verborgen agenda bestond. Met ongeloof vernamen zij, dat echte waarschuwingen voor de aanslagen door de FBI genegeerd waren en dat FBI-bazen de klokkenluiders het zwijgen hadden opgelegd. Nog verdachter was het feit dat voor de familieleden van de slachtoffers die in het World Trade Center waren omgekomen, geen officieel onderzoek naar de achtergronden van deze tragedie werd ingesteld. De overheidsinstantie die dit onderzoek tegenhield was het Witte Huis en niemand anders dan president Bush zelf. De familieleden van de slachtoffers wilden slechts de waarheid kennen. Als deze aanslagen inderdaad het werk van 'terroristen' waren, zou elke regering er alle belang bij hebben om onmiddellijk en met gebruikmaking van alle mogelijke middelen, de waarheid te achterhalen - niet alleen in het belang van de familieleden maar ook in het belang van het grote publiek. Men vroeg zich dan ook af wat de regering-Bush te verbergen heeft dat zij een officieel onderzoek verhindert?

Deze achterdocht werd vanzelfsprekend gevoed door mijn open brieven waarin ik de verbaasde leden van het Amerikaanse congres, de ordehandhavers en ook het grote publiek duidelijk maakte dat reeds 70 jaar geleden een vergelijkbaar incident had plaatsgevonden. Op 28 februari 1933 werd het Duitse parlementsgebouw, de Rijksdag, in brand gestoken. Ook deze gebeurtenis werd onmiddellijk misbruikt om alle burgerrechten af te schaffen en noodwetten uit te vaardigen (Homeland Security Act) die de wettelijke basis vormden voor een politieke dictatuur en voor de Tweede Wereldoorlog.

Tegenwoordig is het een historisch feit dat deze aanslag op het Duitse parlement (‘Reichstag‘) van tevoren zorgvuldig was gepland door groepen die er belang bij hadden de Duitse gemeenschap voor te bereiden op hun veroveringsoorlog: WO II. Het is eveneens een feit dat de wet waarmee de burgerrechten te niet werden gedaan ook al eerder was voorbereid. Nu, 70 jaar later, merken de Amerikaanse burgers en de politieke gemeenschap dat zij op dezelfde manier geblinddoekt werden. Degenen die dit geënsceneerd hebben, namen niet eens de moeite om het anders te formuleren. 70 jaar geleden heette de wettelijke constructie waarmee de burgerrechten omzeild werden 'Gesetz zum Schutz von Heim und Reich' (wet ter bescherming van woning en rijk). Degenen die voordeel putten uit de tragedie van 11 september noemden het, met treffende gelijkenis, de 'Homeland Security Act' (Veiligheidsverordening voor het vaderland). Geloofden deze 'wettenmakers' nu echt dat de mensen niet in staat zouden zijn hierin hetzelfde scenario als 70 jaar geleden te herkennen?

Er was een openlijk protest van de kant van de leden van het congres, de politici en de rechterlijke macht. Slechts handelend in de overtuiging dat het ging om een 'oorlog tegen terrorisme' hadden zij de regering-Bush gesteund. Nu vernamen zij dat het witte Huis gerund werd door mensen die er een verborgen agenda op na hielden. Bovendien wisten de Amerikaanse politici en de ordehandhavers dat de Amerikaanse burgers - hun kiezers - ook de New York Times zouden lezen en dat zij hun vragen zouden stellen waarop ze niet zouden kunnen antwoorden.

In het Witte Huis en op het Amerikaanse ministerie van Justitie stonden de telefoons roodgloeiend. Bange politici en wetgevers lieten weten dat zij niet mee wilden doen een dergelijke ‘coup’ in het belang van de Rockefeller-groep en hun politieke marionetten in het Witte Huis.

De reactie liet niet op zich wachten. Vier dagen later moest de Amerikaanse advocaat generaal John Ashcroft als een soort verrassingseffect de zogenoemde Patriot Act No. 2. bekendmaken. De verbaasde Amerikanen kregen te horen dat de huidige wetten tegen het terrorisme zogezegd onvoldoende waren en aangescherpt moesten worden. Deze aanpassingen hielden niets meer en niets minder in dan een algemene onschendbaarheid van het hele systeem van ordehandhaving in de VS dat de orders van de regering-Bush moest uitvoeren.

Op die manier, met één pennenstreek, hadden Bush, Ashcroft en de andere politieke marionetten van het kartel geprobeerd om onschendbaarheid te geven aan iedereen die mee hielp aan hun gewetenloze acties en oorlogsmisdaden. Mochten er nog vraagtekens geplaatst worden bij de ware achtergronden van 11 september en de achterliggende bedoelingen van de huidige internationale crisis, dan zullen deze reacties van de regering-Bush op mijn open brieven toch wel ieder weldenkend mens waar ook ter wereld de ogen geopend hebben.


Kreeg u ook reacties van mensen uit de Verenigde Staten of uit New York?


We kregen reacties van over de hele wereld. Van vooraanstaande universiteiten, overheidsinstanties, doktoren en natuurlijk ook van veel patiënten en van gewone burgers. De meest voorkomende reactie was dankbaarheid voor het feit dat men nu op de hoogte was van het verband tussen de strijd voor het voortbestaan van de farmaceutische industrie en de huidige internationale crisis. Veel mensen vroegen naar meer informatie over natuurlijke en alternatieve gezondheidszorg en over de 'handel in ziekten' zoals die door de farmaceutische industrie bedreven wordt.

Bijzonder opmerkelijk waren de reacties uit de Verenigde Staten waar veel mensen beseften dat hun eigen regering niet langer opkwam voor de belangen van de grote meerderheid, maar alleen nog oog had voor de petrochemische en farmaceutische belangen van een kleine groep aandeelhouders van de Rockefeller-groep. Als je in New York woont en je al lang het vermoeden hebt dat er iets niet klopt met het officiële verhaal over 11 september, dan ben je blij als eindelijk iemand je duidelijk maakt wat de ware reden is waarom de regering verhindert dat er een officieel en onafhankelijk onderzoek komt.

Ik denk dat het hoog tijd is dat niet alleen de mensen in New York, maar iedereen over de hele wereld te weten komt wat er werkelijk achter de tragedie van 11 september stak. En des te meer omdat sindsdien geprobeerd wordt deze stunt te herhalen door de gehele wereld te dwingen mee te doen aan een kruistocht tegen denkbeeldige terroristen.

Veel mensen vroegen me of ik echt geloofde dat Bush en de zijnen op 11 september 3000 mensenlevens op het spel hadden gezet. Mijn antwoord is simpel: Het is hetzelfde aantal mensen dat elke 10 dagen (!) overlijdt aan de bekende, dodelijke bijwerkingen van farmaceutische geneesmiddelen.

Omdat het Witte Huis aan de ene kant dit onderzoek verhindert, maar aan de andere kant deze gebeurtenis constant misbruikt om een wereldoorlog te beginnen, is het niet langer een zaak die alleen de Verenigde Staten aangaat. Het is de taak van de Verenigde Naties er voor te zorgen dat er een onafhankelijk onderzoek naar deze tragedie komt. Dit is een gerechtvaardigde eis, niet alleen omdat de zetel van de Verenigde Naties zich in New York bevindt, maar ook omdat alle discussies en debatten van dit wereldforum gedurende anderhalf jaar overschaduwd werden door deze tragedie. Het wordt tijd dat iedereen ter wereld, mensen en regeringen, ervoor opkomt dat de ware toedracht van 11 september opgehelderd wordt. De Amerikaanse regering kan maar beter aan dit internationale onderzoek meewerken: haar geloofwaardigheid staat op het spel!Denkt u dat de aanslagen van 11 september van de Verenigde Staten een dictatuur zullen maken?Dat is al gebeurd. We hebben het niet over het dictatorschap van één man of van één politieke partij. We hebben het over het dictatorschap van een kleine groep mensen met economische belangen die om hun positie wereldwijd te versterken de huidige regering gebruikt als een stelletje marionetten. In januari van dit jaar heeft een aantal verontruste burgers, onder wie Ralph Nader, de actrice Susan Sarandon en vertegenwoordigers van de milieuorganisatie Green Peace, in de New York Times een paginagrote waarschuwing gepubliceerd met als kop 'Big Brother is niet onderweg: hij is al hier'. De uitdrukking 'Big Brother' verwijst naar de novelle ‘1984’ van George Orwell, waarin hij een samenleving beschrijft die gecontroleerd, gemanipuleerd en misbruikt wordt door een kleine belangenorganisatie die zich in alle privézaken kan mengen. Een terechte waarschuwing, want veel hiervan is tegenwoordig al een realiteit in de Verenigde Staten. Zonder enig gerechtelijk bevel kunnen bankrekeningen gecontroleerd worden, e-mails gelezen, telefoons afgetapt, brieven geopend en huiszoekingen verricht worden. Allemaal zaken die een schending van de burgerrechten inhouden. Al deze verbijsterende wetten werden gerechtvaardigd door de gebeurtenissen van 11 september en onder het mom van de 'oorlog tegen terrorisme'.

Een van de meest elementaire mensenrechten die de huidige regering-Bush tracht aan het Amerikaanse volk te ontzeggen, is het recht op vrije toegang tot informatie over natuurlijke gezondheid. Sinds de 'Dietary Supplement Health and Education Act' in augustus 1994 unaniem was goedgekeurd, hadden de mensen in Amerika over dit burgerrecht beschikt. Het Amerikaanse volk hecht zo veel waarde aan de vrije toegankelijkheid van natuurlijke en alternatieve therapieën en aan het verkrijgen van informatie over natuurlijke middelen voor het voorkomen en behandelen van ziekten, dat dit in vredestijd nooit had kunnen gebeuren. Meer dan 50 procent van de Amerikanen gebruikt dagelijks microvoedingsstoffen voor een betere conditie. Alleen in een periode waarin 'krijgswetten' golden, kon dit recht tenietgedaan worden.

Dit is tevens de reden waarom de regering-Bush in het Midden Oosten geen vreedzame oplossing wil - in tegendeel. Zij zullen het naoorlogse Irak gebruiken als een springplank voor een verdere escalatie van de internationale crisis en voor meer oorlogen waarin gebruik gemaakt zal worden van massavernietigingswapens. Zonder een wereldomvattende terreur kunnen zij dit doel niet bereiken!

Het Amerikaanse volk, maar ook de hele wereld moet alert zijn. De trucs en tactieken die door het kartel en door de politieke meelopers gebruikt worden om onder de dekmantel van een zogezegde 'oorlog tegen terrorisme' hun ware doelen te bereiken, moeten doorzien worden.

U zegt dat het farmaceutische kartel zou profiteren van een oorlog met massavernietigingswapens. Kunt u dat nader uitleggen?

Als men bedenkt dat een gebeurtenis waarbij in New York twee gebouwen vernield en 3.000 mensen gedood werden, misbruikt kan worden om een heel land in een dergelijke staat van angst te brengen zodat bijna elk burgerrecht afgeschaft kan worden, dan ligt de conclusie voor de hand. De belangen van het farmaceutische kartel reiken wereldwijd. Er kan niet toegestaan worden dat een continent of zelfs maar enkele landen aan dit controlemechanisme ontsnappen.

Wanneer bijvoorbeeld de landen van Zuid-Amerika met bewijzen zouden staven dat de natuurlijke gezondheidstherapieën superieur zijn aan farmaceutische producten, dan zou dit het wereldwijde monopolie van de farmaceutische oplichtingspraktijken opblazen. In het tijdperk van internet en snelle wereldwijde communicatie zou het uitroeien van een ziekte met natuurlijke middelen onmiddellijk tot in alle uithoeken van de wereld doordringen. Elke tegenmaatregel die het farmaceutische kartel zou nemen, zou dus wereldomvattend moeten zijn.

Het farmaceutische kartel is daarom van plan de angstpsychose van 11 september wereldwijd in stand te houden. De beste manier om dat te doen is door een oorlog, waarin massavernietigingswapens gebruikt worden. En de beste manier om zo'n oorlog uit te lokken, is een oorlog te beginnen in een gebied met landen waarvan wordt aangenomen dat zij deze massavernietigingswapens bezitten en dat zij klaar staan om deze ook te gebruiken tijdens hun ondergang. Elk gebruik van massavernietigingswapens op het slagveld of in de metro van Londen of New York, als wraak van mensen tegen de brutaliteit van de oorlog, zou voor het farmaceutische kartel een legitieme reden zijn om een wereldwijde invoering van krijgswetten te eisen. Hierdoor zou wereldwijd een sfeer gecreëerd worden die het huidige ‘Big Brother’ regime in de Verenigde Staten ver overtreft.

Nadat deze strategie door de onthulling van hun plannen in mijn open brieven grotendeels onbruikbaar is geworden, werd een ander plan ontworpen. Het is geen toeval dat de nieuwe epidemie SARS wereldwijd voor paniek heeft gezorgd net in de week dat de strategen achter de oorlog in Irak tot het besef kwamen dat hun plan om een oorlog met massavernietigingswapens uit te lokken, niet door kon gaan.

De algemene hysterie over SARS in de media, heeft niets te maken met de werkelijke gevaren van deze epidemie. SARS is een gewone virale infectie die net als andere virale infecties grotendeels bedwongen en voorkomen kan worden door voldoende ascorbaat (vitamine C) en bepaalde andere natuurlijke moleculen. Maar op deze moleculen rust geen patent en daarom worden ze niet gepromoot. Wat gepromoot wordt, is een wereldwijde angst voor een of andere mysterieuze epidemie. En die angst komt het kartel goed van pas. Hierdoor denken mensen weer dat ze afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie en er wordt een klimaat gecreëerd waarin op z'n minst een aantal machtigingswetten ingevoerd kan worden.

Er is geen reden om bang te zijn voor SARS. De verwekker ervan is het coronavirus dat al sinds lange tijd bekend is. Twee lepels vitamine-C-poeder per dag, samen met enkele andere vitaminen die het immuunsysteem versterken, zijn de beste maatregel om SARS, net als elke andere virusziekte, in bedwang te houden. Omdat van ascorbaat (vitamine C) bekend is dat het het meest agressieve virus dat momenteel bekend is – HIV/AIDS – voor meer dan 99% kan tegenhouden, kan het ook effectief ingezet worden tegen SARS.

In plaats van paniek te zaaien waar alleen bepaalde belangengroepen baat bij hebben, zouden politici in dienst van de volksgezondheid en medewerkers van gezondheidsinstanties een educatieve campagne moeten voeren zodat iedereen zou weten dat er op dit moment al natuurlijke middelen beschikbaar zijn tegen SARS en andere gezondheidsproblemen.

In een van uw open brieven vermeldde u dat de Rockefeller-groep en de door Rockefeller gefinancierde Trilaterale Commissie een sleutelrol spelen in het beleid van George Bush en zijn regering. Wat is de Trilaterale Commissie en uit welke bron heeft u die informatie?

Op 13 september 1998, twee jaar voordat George Bush werd verkozen, publiceerde de New York Times een lang artikel genaamd 'Is er een rol weggelegd voor een tweede Bush?' In het artikel worden de banden beschreven die er bestaan tussen de Bush-dynastie, de Rockefellergroep en de petrochemische industrie. Ook andere nationale en internationale liaisons werden genoemd. In het artikel werd beweerd dat met George Bush junior de door 'Rockefeller gefinancierde Trilaterale Commissie' opnieuw in het Witte Huis zou komen. Het artikel legde ook de nadruk op het feit dat George Bush senior, vice-president onder Reagan en president tijdens de eerste Golfoorlog, bestuurslid is geweest van deze Trilaterale Commissie.

Wat is de achtergrond van deze commissie?

Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw heeft het Rockefeller-consortium zijn macht uitgebreid van de petrochemische naar de farmaceutische sector. Met nog meer kapitaal dat beheerd en geïnvesteerd moest worden, lag het voor de hand dat het nationale werkterrein van de Rockefeller-groep niet zou voldoen aan de behoeften van een grote investeringsmaatschappij. In 1972 besloot de Rockefeller-groep daarom tot het oprichten van een informele groep die hun financiële belangen wereldwijd kon coördineren.

De drie pijlers van de organisatie zouden vertegenwoordigd worden door de drie grootmachten van onze tijd; de Verenigde Staten, Europa en Japan, vandaar de naam trilateraal. De eerste voorzitter en tot op vandaag erevoorzitter van deze commissie was David Rockefeller zelf. Tot de leden van deze groep behoren bankiers, topfunctionarissen van grote bedrijven en andere ‘mondiale spelers’. Lid worden kan alleen op uitnodiging. Hun vergaderingen zijn niet openbaar, maar vreemd genoeg onderhouden ze wel een officiële website
www.trilateral.org. Op deze website worden de leden van de groep vermeld, het is een soort ‘Who’s Who’ in de wereld van het geld.

Een dergelijke organisatie werd natuurlijk wel opgericht met een speciaal doel. Het doel van de Trilaterale Commissie is het scheppen van een 'Nieuwe Wereldorde' waarin de wereld ondergeschikt wordt gemaakt aan de belangen van het petrochemische-farmaceutische kartel. Zij hebben er nooit een geheim van gemaakt dat hun plannen werden overgenomen door hun 'handlangers', mannen zoals Richard Perle, Paul Wolfewitz, Donald Rumsfeld en een aantal anderen die nu meedraaien in de regering-Bush en in het Pentagon.

Je hoeft echt geen professor in de geschiedenis of politieke wetenschappen te zijn om hieruit de juiste conclusie te trekken. De vrees die in 1998 in het artikel in de New York Times werd geuit, is werkelijkheid geworden: met de regering-Bush heeft de door Rockefeller gefinancierde Trilaterale Commissie haar intrede gedaan in het Witte Huis en in het Pentagon, de grootste militaire machtsblokken van de hele wereld. Er heeft nooit enige twijfel over bestaan dat de politieke marionetten van de Trilaterale Commissie deze kans zouden aangrijpen om op een gewelddadige en gewetenloze manier het door hen beoogde doel van een 'Nieuwe Wereldorde' te bereiken.

Iedereen die dit betwijfelt, moet maar eens terug denken aan de macht waarmee de huidige regering die verkiezingsuitslagen van 2000 wist te verdraaien en hoe alle strategische posten in de regering bezet werden door 'haviken' die er niet voor terugdeinsden het 'Nieuwe Wereldorde'-beleid van de Rockefeller-groep uit te voeren. Ik vond het noodzakelijk en belangrijk om in een van mijn open brieven in de New York Times het verband tussen de belangen van de Rockefeller-groep en deze queeste naar een wereldoorlog aan te tonen. Een handlanger van Rockefeller, Richard Perle ‘overleefde’ deze onthulling van de Trilaterale Commissie in mijn open brief slechts een paar dagen. Onder een voorwendsel moest hij afstand doen van zijn positie in het Pentagon.

Het spreekt vanzelf dat de loop van de geschiedenis, de toekomst van deze planeet niet kan en niet zal veranderen als deze banden niet blootgelegd worden zodat iedereen overal ter wereld kan zien wat er aan de hand is. De belangengroepen die geld verdienen aan het laten voortbestaan van ziekten en aan een derde wereldoorlog, bestaan uit mensen met namen en gezichten. Deze namen en gezichten moeten bij iedereen bekend worden. Daarom staan op onze website deze namen, afkomstig uit de gegevens die de Trilaterale Commissie officieel ter beschikking stelt.

De hele wereld weet nu welke mensen het zijn. Zolang zij voor de Trilaterale Commissie van Rockefeller werken, zijn ze verantwoordelijk voor wat er gebeurt uit naam van het Rockefellerkartel. Bijgevolg zijn ze dus ook verantwoordelijk voor alles wat de regering-Bush momenteel doet. Nu er in strijd met alle internationale wetten een oorlog wordt gevoerd, moeten deze belangengroepen verantwoordelijk worden gesteld voor oorlogsmisdaden. Ook de mensen die George Bush ‘gemaakt hebben' moeten aangeklaagd worden voor massamoorden, oorlogsmisdaden, uitbuiting, plunderen en voor welke andere illegale wandaden dan ook die uitgevoerd worden door de regering-Bush. En al deze kaderleden zouden dit moeten weten.

Pas in maart van dit jaar werd in Den Haag het Internationale Strafhof (
http://www.icc-cpi.int/index.php) geïnstalleerd. Het is niet verwonderlijk dat de regering-Bush zich met hand en tand tegen de oprichting van deze rechtbank verzet heeft. Zij wisten dat zij wel eens de eersten konden zijn die voor deze rechtbank zouden moeten verschijnen. Hun daden zouden nauwkeurig onderzocht worden en de verantwoordelijken zouden hun straf krijgen. Tijdens het oorlogstribunaal van Neurenberg in 1947 werden de kopstukken van de industrieën die WO II hadden uitgelokt, namelijk managers van het petrochemische-farmaceutische kartel I.G. Farben, ook veroordeeld wegens oorlogsmisdaden.

Hoe denken deze leden van de door Rockefeller gefinancierde Trilaterale Commissie eraan te kunnen ontsnappen om voor de rechter gedaagd te worden, nu de hele wereld unaniem tegen de oorlog in Irak en tegen elke andere oorlog is? Het verbaast me hoe kortzichtig zulke kopstukken kunnen zijn. In een wereld van open communicatie zou er inderdaad een wereldwijde 'marshall-wet' nodig zijn om te voorkomen dat deze informatie overal bekend zou worden. De vraag is echter: wanneer wordt het tribunaal gehouden.

In de media wordt de naam Rockefeller niet vaak genoemd. Als zij zo veel invloed hebben, waarom verschijnen ze dan zo weinig in het openbaar?

In sommige delen van de wereld zijn de heersers zichtbaar aanwezig, zij worden door hun volk gerespecteerd en overal hangen hun portretten. De machtigen der aarde bewandelen echter een andere weg. Zij oefenen hun macht clandestien uit en haten pottenkijkers. De Rockefeller-groep beheert meer dan 200 farmaceutische bedrijven, grote en kleine, zonder dat iemand daar openlijk over spreekt. De Rockefeller-groep zit achter een aantal van de meest invloedrijke financiële instellingen ter wereld, o.a. de Chase Manhattan Bank. De Rockefeller-groep is uiteraard eigenaar van het Exxon-consortium en van andere multinationale petrochemische bedrijven. Alleen al de jaarlijkse inkomsten van Exxon zijn hoger dan het bruto nationaal product van de helft van alle landen ter wereld.

Het Rockefeller-consortium beheerst ook de media, inclusief Time Warner, CNN en een heel netwerk van kranten en radio- en tv-stations. Het is daarom niet vreemd dat de openbare mening in de Verenigde staten dermate gemanipuleerd kon worden. Veel onschuldige mensen gaven hun steun aan illegale acties zoals een oorlog die ingaat tegen alle internationale wetten. En de twijfelaars werden verder gemanipuleerd door middel van betaalde 'opinieonderzoeken' waarvan de resultaten in de New York Times en in andere kranten openlijk in twijfel werden getrokken.

De tegenhanger van de Amerikaanse Rockefeller-groep in Groot-Brittannië is de Rothschildgroep die de investeringen beheert in de geneesmiddelenindustrie van het op een na grootste exportland van farmaceutische producten.

Wilt u zeggen dat regeringen over de gehele wereld bij het Internationaal Strafhof in Den Haag klachten moeten indienen tegen George Bush, Donald Rumsfeld en anderen?

Ja, absoluut! De wereldgemeenschap heeft er lang over gedaan om dit hof op de richten met de bedoeling misdrijven tegen het internationale recht te vervolgen, en speciaal de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in oorlogen zonder enige internationale legitimatie. Wanneer zullen degenen die thans de oorlog tegen Irak zijn begonnen en op het punt staan nieuwe conflicten in andere landen te veroorzaken, anders voor het gerecht gebracht moeten worden, dan nu? Als ze nu niet gestopt worden, zullen ze doorgaan met de wereld te bestoken, de levens van mensen in gevaar te brengen en riskeren de wereld mee te slepen in hun eigen ondergang. Nogmaals, de mensen moeten begrijpen dat de farmaceutische industrie, de grootste beleggingsindustrie op aarde, ten dode is opgeschreven. Ze zal verdwijnen, het is alleen de vraag wanneer. Verder is er geen twijfel mogelijk dat zij die aansprakelijk zijn voor deze gewetenloze handel in ziekte en rekenschap hebben moeten geven voor de onnodige en voortijdige dood van miljoenen mensen, eveneens hun ondergang tegemoet gaan. Denkt u dat ze uit eigen beweging zullen opgeven?

Overal ter wereld moeten de mensen en hun gekozen regeringen zich van deze situatie bewust worden. De regering-Bush propageert openlijk de escalatie naar een nieuwe wereldoorlog. En ze zal erin slagen, tenzij de wereld haar stopt. Omdat Bush en de zijnen niet militair kunnen worden tegengehouden, zonder een wereldoorlog te riskeren, moet dat gebeuren met twee andere methoden, namelijk met economische en politieke middelen.

De economische middelen bestaan uit een blokkade van de farmaceutische handel doordat de nationale gezondheidsdiensten van alle landen in de wereld zich weer op de natuurgeneeswijze richten en weigeren de patenten te betalen op de kleine hoeveelheid farmaceutische geneesmiddelen die misschien nog nodig zijn, bijvoorbeeld antibiotica.

De politieke middelen zijn vooral juridisch van belang en moeten zonder uitstel ingezet worden. Mensen over de gehele wereld moeten hun regeringen dwingen om formele processen te starten tegen de Bush- en Blair-regeringen voor het begaan van misdaden en schendingen van mensenrechten. Het gerechtshof waar deze schendingen aanhangig gemaakt en behandeld moeten worden, is het Internationale Strafhof in Den Haag.

Er dient een klacht te worden neergelegd voor het beginnen en voeren van een oorlog tegen elke internationale wetgeving in, voor massamoord, uitbuiting, het plunderen van openbaar en particulier eigendom en andere misdaden tegen de mensheid en voor schendingen van internationaal recht. Als wij, de wereldbevolking, en de regeringen van 180 landen Bush, Blair, de Rockefeller-groep en de leden van de Trilaterale Commissie ongestraft de wereld laten terroriseren met illegale oorlogen, dus zonder hen aansprakelijk te stellen, dan hebben de Verenigde Naties, heel het kader van internationaal recht en het gehele VN-rechtssysteem niets meer te betekenen.

Het volstaat niet alleen regeringen en rechtspersonen aan te klagen. De individuele leden van de regering, George Bush, Condolezza Rice, Donald Rumsfeld, John Ashcroft en alle anderen moeten persoonlijk bij naam in de aanklacht vermeld worden. Tommy Franks en de generaals die deze oorlog zonder enig internationaal mandaat gevoerd hebben: ook zij dienen persoonlijk genoemd te worden. Alle leden van de Rockefeller-groep, de Trilaterale Commissie en andere nog aan te duiden instanties die hebben aangezet tot deze oorlog, erachter stonden of profijt trokken van de plundering van andere landen, zij allen moeten bij naam genoemd worden. Hetzelfde geldt aan Britse kant. Niet alleen de regering-Blair, maar ook de directeuren van de Rothschild-banken en anderen die direct of indirect geprofiteerd hebben van deze onwettige oorlog, moeten ontmaskerd worden. De volledige lijst moet bestaan uit bankiers, politici en andere leidinggevende personen, of ze nu uit de Verenigde Staten, uit Europa of van waar ook ter wereld komen.

Een andere klacht dient ingediend te worden tegen de leiders van de farmaceutische industrie voor de misdaden die ze begaan hebben ten voordele van farmaceutische beleggingsmaatschappijen tegen mensen en regeringen. Dat dient allemaal zonder uitstel te gebeuren.

Om deze stappen te vergemakkelijken, hebben we een voorlopig ontwerp van de aanklachten en een lijst van de belangrijkste verdachten op de website van onze Foundation gepubliceerd. We roepen elke regering op onmiddellijk stappen te ondernemen om deze aanklachten officieel te bekrachtigen. Het beste zou zijn dat deze stappen door verscheidene staten zoals de Afrikaanse Unie, de Zuid-Amerikaanse en de Aziatische landen tegelijk genomen worden om het risico van economische represailles door deze belangencoalities tot een minimum te beperken.

Het allerbelangrijkste is dat alle mensen ter wereld hun regeringen steunen bij deze acties. Ik roep elke afzonderlijke persoon op om zijn of haar regering te bewegen een formele aanklacht tegen deze belangengroepen in te dienen.

Of wij, het volk, staan toe dat deze krachten onze planeet ruïneren, of we nemen nu de leiding in handen. Zeker, wij, het volk zullen onze regeringen misschien moeten overreden om tot een formele aanklacht in Den Haag te durven overgaan. Regeringen zijn langzaam en snel geïntimideerd, vooral als de ander met grote economische consequenties dreigt. Maar wij zijn het volk. Kunnen we het aan? Natuurlijk! En de gehele wereldbevolking moeten zich verenigen om dit doel te bereiken.

We moeten ons realiseren dat alleen al de ontmaskering van deze belangengroepen achter de oorlogsinspanningen de belangrijkste stap is om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. De wereld kan zich een nieuwe oorlog, zoals de oorlog in Irak, met elke dag het risico dat er een derde wereldoorlog zal uitbreken, eenvoudigweg niet veroorloven. De tijd om te handelen is nu aangebroken. Elke politicus met verantwoordelijkheidsbesef, elke burger van de planeet aarde behoort zich te realiseren dat deze historische gelegenheid een onmiddellijk handelen vereist.

Wat kunnen wij als volk doen?

Iedereen moet zich vertrouwd maken met de doorbraak die thans in de natuurlijke geneeskunde plaatsvindt. Iedereen, ongeacht of men nu in New Delhi, Cairo, Johannesburg, New York, Buenos Aires of in Mexico City woont, ongeacht of men leeft in een ontwikkelingsland of in een welvaartsstaat, dient zichzelf te informeren over de omwentelingen in de natuurlijke geneeswijzen waardoor in feite meer dan 80 procent van de alleen op recept te verkrijgen farmaceutische geneesmiddelen meteen vervangen kunnen worden. Met verder onderzoek in de sector van de natuurlijke geneeskunde schat ik dat binnen enkele jaren 95 procent van de farmaceutische medicamenten overbodig zal zijn geworden.

Dat betekent dat de mensen van deze wereld de mogelijkheid hebben om 95 procent van de winsten weg te nemen die farmaceutische kartels gebruiken om hun gewetenloze 'handel in ziekten' te blijven financieren en hun steun aan politici als Tony Blair en George Bush bij hun electorale campagnes te kunnen voortzetten. Denk daar eens aan! Wat een kans voor ieder van ons om niet alleen onmiddellijk bij te dragen aan een gezondere wereld, maar ook vrede voor de toekomst van deze generatie en voor de generaties van onze kinderen en kleinkinderen te kunnen garanderen.

Daarbij moet je plaatselijke medestanders organiseren om je regeringen zover te brengen dat ze een officiële aanklacht in Den Haag en bij andere gerechtshoven indienen om hen die achter de huidige wereldcrisis zitten en er baat bij hebben, voor het gerecht te brengen. Deze machten en hun activiteiten aan het licht te brengen is voorwaarde voor het verminderen van hun toekomstige invloed. Het is de enige mogelijkheid nog meer schade door deze belangengroepen aan onze planeet en haar bewoners te voorkomen.

Men vraagt me vaak waarom wij de farmaceutische belangen achter dit huidige oorlogsscenario niet eerder opgemerkt of gezien hebben? Het antwoord is heel eenvoudig. Deze belangengroepen zijn verborgen achter een paraplu van liefdadigheid en goede daden. Alvorens de gewetenloosheid en het verachtelijke van het farmaceutische businessmodel te begrijpen, moet je eerst de maskerade van liefdadigheid neerhalen om het ware karakter van de immorele investeringstactiek te zien die de farmaceutische handel er op na houdt. Nu dit is gebeurd, is er geen tijd meer te verliezen. Dit interview voorziet in een strategie die de mensen op aarde en hun politieke vertegenwoordigers kunnen aanwenden om met directe acties onze planeet te beschermen en een gezondere en vredelievender wereld aan onze kinderen na te laten.

Hoe ziet u de rol van de Verenigde Naties in de toekomst?

Het is voor de Verenigde Naties niet voldoende om met de Verenigde Staten te wedijveren over het installeren van een regering in het naoorlogse Irak. De rol van de wereld zodanig te beperken is niets meer dan een capitulatie voor de petrochemische en farmaceutische kartels en hun politieke en militaire operaties. Dit mag nooit gebeuren.

De Verenigde Naties zelf zouden de drijvende kracht moeten zijn om George Bush, Tony Blair en de andere schenders van internationaal recht voor het gerecht te brengen. Denkt u eens in wat een belangrijke stap het zou zijn voor de wereldorganisatie om een dergelijke aanklacht te doen in naam van de meerderheid van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ik twijfel er niet aan dat zo'n beslissing genomen kan worden en ook genomen zal worden.

De Verenigde Naties moeten beschermd worden. Maar toegeven aan de belangen van het farmaceutische kartel en proberen compromissen met hen te sluiten, biedt geen bescherming. Als de Verenigde Naties nog een rol willen spelen in de toekomst, moet dat er een zijn van zelfvertrouwen, een rol die uitgaat van haar eigen autoriteit.

Niemand, geen enkele regering, zelfs niet de machtigste staat in de wereld, kan dan nog worden toegestaan dat zij de beslissingen van de Verenigde Naties naast zich neerleggen en hopen dan vrijuit te kunnen gaan. Zij die dat doen, moeten voor het gerecht gedaagd worden en hun motieven behoren openbaar gemaakt te worden. Dit is de meest dringende en de meest voor de hand liggende rol van de Verenigde Naties.

Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de suborganisaties van de Verenigde Naties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie. Er moet daar direct een proces op gang gebracht worden dat schoon schip maakt met de belangen van de farmaceutische industrie. Het kan niet langer geduld worden dat mensen geloven in de Wereldgezondheidsorganisatie als een instantie die opkomt voor hun gezondheid, terwijl de agenda van de WHO reeds lang een instrument van de farmaceutische belangenbehartiging is geworden. Dit moet stoppen. De farmaceutische belangen aanmerken als de belangrijkste profiteur van de huidige crisis zal een belangrijke bijdrage betekenen om ook het misbruik van de Wereldgezondheidsorganisatie te stoppen en haar terug te brengen naar haar oorspronkelijke missie: De gezondheid op wereldschaal verbeteren, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden waar deze organisatie het meest nodig is.

Het doel van uw Foundation is 'Gezondheid voor iedereen tegen het jaar 2020'. Gelooft u echt dat het mogelijk is dit doel te verwezenlijken?

Met de wetenschappelijke kennis die momenteel op het gebied van het vitamineonderzoek en cellulaire geneeskunde voorhanden is, is het mogelijk drie van de vier ziekten in de geïndustrialiseerde wereld zo goed als uit te roeien. Meer dan 2 miljard mensen in de ontwikkelingslanden hebben een tekort aan spoorelementen, waardoor ze vatbaar worden voor infectieziekten en andere gezondheidsproblemen. Samen met scholing, verbeterde hygiëne en maatregelen om honger en werkloosheid te bestrijden, zal de kennis over het medische nut van spoorelementen een beslissende factor zijn om de gezondheid en het welzijn van de mensen in de ontwikkelingslanden te verbeteren.

En denk je eens in hoeveel geld er voor onderwijs en andere sociale maatregelen zal vrijkomen wanneer dit niet langer afvloeit naar de farmaceutische industrie en haar in hoge mate ineffectieve en onveilige 'handel in ziekte'. Over de hele wereld verspreid praten we over miljarden dollars die beschikbaar zullen komen voor preventieve gezondheidszorg, voor scholing en andere sociale noden zodra de farmaceutische 'handel in ziekten' grotendeels van deze planeet is verbannen.

Natuurlijk zullen er in het jaar 2020 nog steeds ziekten bestaan, maar hartaanvallen, beroertes, kanker, osteoporose en vele andere van de thans meest voorkomende gezondheidsproblemen zullen niet meer epidemisch zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze Foundation de mensheid een grote dienst bewijst door het gestelde doel van 'Gezondheid voor iedereen tegen het jaar 2020' te bereiken.

In dit interview heb ik een overlevingsstrategie voor de wereld proberen te ontwikkelen. Als wetenschapper die al meer dan tien jaar die belangengroepen bestrijdt en aan de kaak stelt, die tot dusver een wereld van vrede en welzijn in de weg staan, beschouw ik het als mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensen deze bijdrage te leveren.

Hoe kan iemand, waar ook ter wereld met uw Foundation samenwerken en haar doelstellingen steunen?

Op dit moment is ons belangrijkste communicatiemiddel het internet. Waar de Wereldgezondheidsorganisatie tekortschiet in haar missie om de wereld informatie over natuurlijke gezondheid te verstrekken, hebben wij ons in de eerste plaats op deze belangrijke taak geconcentreerd.

De website van onze Foundation is wereldwijd voor patiënten, gezondheidsdeskundigen en welzijnspolitici de belangrijkste bron van informatie over natuurlijke gezondheid geworden. We werken er met al onze krachten aan om deze informatie in zoveel mogelijk talen beschikbaar te maken.

We moedigen iedereen aan om met ons in contact te treden, per brief, fax of e-mail, en ons inlichtingen te verstrekken over pilotprojecten, zowel bestaande als geplande, die het invoeren van natuurlijke gezondheid beogen in het dorp, de gemeenschap of het land waar men leeft.

Onze Foundation dient ook als coördinatiecentrum voor een campagne om druk uit te oefenen op alle regeringen van de hele wereld opdat de belangencoalities achter ziekten en oorlog aangeklaagd kunnen worden. Om deze campagne op gang te brengen, zijn we bezig met de voorbereiding van een internationale hoorzitting in Den Haag. We zullen alle informatie verzamelen om deze belangengroepen te ontmaskeren. Hierdoor maken we het voor de regeringen gemakkelijker om bij het Internationale Strafhof in Den Haag een formele aanklacht in te dienen.

Dit zijn twee zeer dringende projecten en we moedigen iedereen aan om met de middelen waarover hij of zij beschikt hieraan deel te nemen.

U heeft een ‘Grondwet voor een Nieuwe Wereld’ voorgesteld. Wat staat daarin en waarom doet u dat?

Het is in de geschiedenis nog nooit voorgekomen dat de mensen zo eensgezind waren in hun wens naar een vreedzame wereld: van de moeder van een gesneuvelde Amerikaanse soldaat tot de vader van een dood kind in Bagdad en miljarden mensen die uiteindelijk de tol betalen voor het onrecht dat er op de wereld bestaat.

Omdat regeringen nog altijd geïntimideerd worden door de militaire macht van de Verenigde Staten en omdat ze te traag zijn om te beseffen dat de wereld een verklaring dient af te leggen, moet er iemand opstaan en openlijk zeggen wat miljoenen mensen denken. Het is tijd dat de wereldburgers zich verenigen, de bestaande problemen oplossen en een nieuwe wereld scheppen.

Als wetenschapper wiens ontdekkingen ertoe hebben bijgedragen dat het farmaceutische kartel in de hoek werd gedreven, met als enige ontsnappingsmogelijkheid de gehele wereld mee te sleuren in hun eigen ondergang, beschouw ik het als mijn verantwoordelijkheid om deze 'Agenda 21' voor te stellen als een grondwet en een actieplan voor een nieuwe wereld waarin de belangen van alle mensen gediend worden. De inhoud van deze ‘Agenda 21' luidt als volgt:

'Grondwet voor een nieuwe, gemeenschappelijke wereld van vrede, gezondheid en sociale rechtvaardigheid'

Bij het begin van het derde millennium staat de mensheid op een tweesprong. Aan de ene kant zijn er de 6 miljard mensen die deze planeet bevolken en samen met alle toekomstige generaties verlangen naar een waardig en gezond leven in een vreedzame wereld. Aan de andere kant is er een kleine belangengroep die de mensheid deze elementaire mensenrechten ontzegd, louter en alleen om dat ze uit zijn op financieel voordeel.

In deze situatie staan wij, wereldburgers, voor de keuze: of we blijven het juk dragen van deze investeringsmaatschappijen die ons alleen oorlogen en ziekten brengen, of we bevrijden ons van deze last en beginnen met de bouw van een wereld die berust op principes van vrede, gezondheid en sociale rechtvaardigheid.

Wij, de mensen van deze wereld, beseffen dat we nooit eerder in de geschiedenis meer gemotiveerd waren om de vrede te bewaren, een einde te maken aan de praktijken van investeerders die winst slaan uit ziekten en om degenen die vrede en gezondheid opofferen voor financieel gewin, aan te klagen.

Daarom hebben wij, mensen uit het Westen, het Oosten, het Noorden en het Zuiden, uit rijke en arme landen besloten een wereld te scheppen van vrede, gezondheid en sociale rechtvaardigheid, voor onszelf en voor alle toekomstige generaties.

Als onze fundamentele rechten proclameren wij:

HET RECHT OP VREDE. Wij, de wereldbevolking, zijn vastbesloten ons recht op vrede met alle mogelijke middelen te verdedigen. In een tijdperk van massavernietigingswapens is oorlog niet langer een optie om internationale conflicten op te lossen. Wij zullen ervoor zorgen dat degenen die een oorlog voeren zonder expliciet mandaat door een internationale wet, ter verantwoording geroepen worden en voor hun misdaden aangeklaagd. Wij zullen niet rusten voordat zij gestraft zijn, ongeacht de economische of politieke consequenties, omdat we beseffen dat dit de enige manier is om onze planeet te behoeden voor de ondergang.

HET RECHT OP LEVEN. Wij, de wereldbevolking, zijn vastbesloten ons recht om te leven met alle mogelijke middelen te verdedigen. Wij zullen niet rusten voordat alle factoren, die het leven van mensen verkorten, verdwenen zijn. Wij zullen vechten tegen honger, ondervoeding en andere factoren waardoor jaarlijks miljoenen mensen, waaronder baby's en kinderen, sterven. Wij zullen ook een einde maken aan het 'investeren in ziekten' waaraan meer mensen voortijdig zijn gestorven dan aan alle oorlogen die de mensheid ooit gevoerd heeft.

HET RECHT OP GEZONDHEID. Wij, de wereldbevolking, zijn vastbesloten ons recht op gezondheid met alle mogelijke middelen te verdedigen. Wij zullen ervoor zorgen dat de farmaceutische 'handel in ziekten', de welbewuste promotie van ziekten voor financieel gewin, overal ter wereld verboden wordt. Wij zullen hen die welbewust ziekten promoten en degenen die informatie over natuurlijke, niet-gepatenteerde geneesmiddelen en therapieën die levens kunnen redden, achterhouden, voor het gerecht dagen. Bij het nemen van gezondheidsmaatregelen in onze gemeenschappen en bij het invoeren van nationale gezondheidsprogramma's zullen wij ons concentreren op een effectieve, veilige en natuurlijk aanpak. Het belangrijkste doel van elke gezondheidsstrategie is preventie en uitroeiing van ziekten.

HET RECHT OP SOCIAAL RECHT. Wij, de wereldbevolking, zijn vastbesloten ons recht op sociale rechtvaardigheid met alle mogelijke middelen te verdedigen. Wij aanvaarden niet langer dat tweederde van de wereldbevolking in armoede leeft en dat er analfabetisme heerst. Wij zullen ervoor zorgen dat de rijkdommen van de wereld herverdeeld worden op een manier waardoor scholing en een waardig leven voor alle bewoners van deze planeet mogelijk zijn. Om deze herverdeling te financieren zullen we de financiële middelen gebruiken die vrijkomen uit het afschaffen van de miljardenhandel met ziekten en door het verminderen van de militaire uitgaven.

Wij erkennen dat de eerste stap om deze doelen te bereiken, bestaat uit het voor het gerecht brengen van de belangengroepen die oorlog en ziekten promoten. Zij moeten voor internationale gerechtshoven aangeklaagd worden voor het opofferen van de levens van miljoenen mensen en voor andere misdaden tegen de mensheid.

Met de publieke bekendmaking en veroordeling van de vertegenwoordigers van deze belangengroepen zullen voor de mensen van deze wereld de laatste obstakels uit de weg geruimd worden om een einde te maken aan de 'donkere tijden van ziekten, oorlog en onrecht' en om te beginnen aan de bouw van een 'nieuwe wereld’ van vrede, gezondheid en sociale rechtvaardigheid in de 21e eeuw.

Den Haag, april 2003,

Matthias Rath, M.D.