LegalizE! logo


6 Redenen waarom de drugsrepressie moet stoppen !

1. Het drugsverbod veroorzaakt een enorme hoeveelheid misdaad. Wereldwijd benadert de illegale drugsomzet de 1000 miljard gulden. Dit is 8 procent van de wereldeconomie, en 80 procent van de totale criminele omzet. In de Verenigde Staten heeft de 'War on Drugs' de afgelopen 10 jaar de criminele omzetten vervijfvoudigd naar meer dan 500 miljard gulden per jaar. In vele landen is drugs-gerelateerde corruptie een dagelijks verschijnsel geworden, en de veiligheid van burgers wordt bedreigd door elkaar bestrijdende bendes. In grotere steden is 80 procent van de kleine misdaad gerelateerd aan drugs.

2. De economische en financiële schade veroorzaakt door het drugsverbod is enorm. De economie wordt vervormd door de enorme stromen crimineel geld, en sommige landen zijn in ernstige mate afhankelijk geworden van illegale handel. Grote sommen belastinggeld worden verspild om de misdaad te bestrijden die het drugsverbod zelf veroorzaakt. In de Verenigde Staten worden 15 miljard dollar per jaar aan het 'federal drug control budget' besteed, en de totale kosten aan eigendomsschade, politie, justitie en gevangenissen zijn een veelvoud van dit bedrag.

3. De drugsrepressie veroorzaakt sociale en persoonlijke schade op grote schaal. Honderdduizenden belanden in de gevangenis, families zijn uiteengerukt, verslaafden leven op straat, we hebben heroine- prostitutie, angst om 's avonds de straat op te gaan, dubbele sloten op de deur, 'overlast' - en veel meer.

4. De drugsrepressie heeft geen van de beoogde effecten. Terwijl de misdaad hoogtij viert, neemt het aantal gebruikers toe, en is de schade aan de volksgezondheid veel groter dan nodig is, doordat normen en controle ontbreken. In de binnensteden is de situatie van heroïnegebruikers door de repressie zo ernstig geworden dat ook veel politiemensen nu voor gecontroleerde verstrekking van heroïne zijn.

5 .Normen en waarden zijn in gevaar door de drugsrepressie. Gebruik en bezit van, en handel in, drugs bestempelt normale mensen tot illegalen, wat het respect voor de normen en regels die de maatschappij stelt geen goed doet. We leven in een maatschappij waarin 80 procent van alle misdaad verband houdt met het drugsverbod. Als we ons echt zorgen maken over onze normen en waarden, moeten we eerst de oorzaak van al deze misdaad aanpakken - het drugsverbod.

6. Het feitelijke volksgezondheidsprobleem waarvoor het drugsverbod wordt verondersteld de oplossing te zijn, is gering in vergelijking met andere gezondheidsproblemen. Tabak veroorzaakt 6 procent van alle sterfgevallen in de wereld. In de VS sterven 400.000 mensen per jaar aan de gevolgen van roken, 100.000 door alcohol, en 5000 door drugs. Voor Nederland is dat 17.000, 2000 en 40. Gemiddeld vertonen deze cijfers een 100 tot 25 tot 1 verhouding. We pakken de problemen veroorzaakt door tabak en alcohol aan via regulering en voorlichting. Dat is ook voor gezondheidsproblemen door drugs de beste oplossing! maar ... wat is legalisering ?

Wetten moeten worden gemaakt die bepalen onder welke voorwaarden drugs kunnen worden gebruikt en verhandeld, net als de regels die er zijn voor andere middelen welke een zeker risico inhouden, zoals alcohol en tabak. Dit betekent niet dat alles overal voor iedereen verkrijgbaar moet zijn. Kortom, om tabak, alcohol en drugs te reguleren, vragen wij om verstandige en samenhangende wetgeving !

Wordt lid van het Legalize! Initiative op http://www.legalize.org