LegalizE! logo


6 grunde til at forbuddet mod stoffer skal ophæves !

1.Forbuddet mod stoffer er langt den største årsag til kriminalitet. På verdensplan tjener forbrydere over 1000 milliarder dollars om året. Dette er en sjettedel af hele verdensøkonomien. 80 % af dette chokerende beløb er tjent på handel med stoffer. I større byer er 80 % af småkriminaliteten beslægtet med stoffer.

2.Den økonomiske skade på grund af forbudet er enorm. Store dele af skatteydernes penge bliver brugt til denne mislykkede politik. Omkostningerne af 'the War on Drugs' i USA er dobbelt så stort som Amerikas nationale underskud. I Tyskland løber dette op i 8 milliarder $ og i Holland 3 milliarder $.

3.Forbud mod stoffer er årsag til sociale og personlige problemer på verdensbasis. Syge og hjemløse mennesker, heroin prostituerede, unge mennesker som ender i udenlandske fængsler, splittede familier, frygt for at gå ud om natten, dobbelte låse på døren. Dette er kun nogen af de problemer folk i større byer oplever. Alle kender til disse problemer - om ikke andet fordi vi tager vores radio med, når vi stiger ud af bilen.

4.Sundhedsproblemet som forbuddet mod stoffer skulle løse er mindre i forhold til andre sunhedsproblemer som fx. brugen af alkohol og tobak. Tobak er årsag til 6 % af alle dødsfald i verden. I USA dør 400.000 mennesker hvert år på grund af tobak, 100.000 dør af alkohol, mens 5000 dør på grund af stoffer (næsten udelukkende heroin). Tallene for England er 110.000, 30.000 og 1000.

5.Forbuddet virker ikke efter hensigten. Antallet af stofbrugere stiger, sundhedsproblemet er blevet værre, mens kriminaliteten vokser. Mens 'the War on Drugs' har forstærket den amerikanske kriminelle omsætning fra 100 til 500 milliarder $ om året de sidste 10 år, er de heroinafhængiges sunhedssituationen blevet så håbløs, at mange politidirektører nu er for, at staten forsyner de afhængige med heroin.

6.Moralen forfalder på grund af forbuddet mod stoffer. Brug og besiddelse af stoffer gør folk kriminelle, hvilket driver dem væk fra de moralnormer som samfundet prøver at sætte. Vi lever i et samfund, hvor 70 til 80 procent af alt kriminalitet er beslægtet med forbud mod stoffer. Hvis vi virkelig bekymrer os om at forbedre moralen, bliver vi nødt til at fjerne årsagen til al denne kriminalitet.

men ... hvad er legalisation ?

Legalisation betyder at der bliver lavet love, som angiver betingelser for i hvilket omfang stoffer må bruges, købes og sælges, som lovene der vedrører andre substanser som fx. alkohol og tobak, der er potentielt mere risikable end de fleste stoffer. Dette betyder ikke at alt skal være tilgængeligt for alle.

For at kontrollere alkohol, stoffer og tobak, bliver vi nødt til at få vores politikere til at lave nogle fornuftige og konsekvente love !

Slut dig til Legalize!-Initiativet på http://www.legalize.org